Alūksnē dzijā ietērpj pulksteni un tuvējos kokus

Krāšņos adījumos ietērpjot pilsētas centrā esošo pulksteni, kā arī tam tuvējos kokus un citus objektus, Alūksnes pilsētas svētku laikā 31. jūlijā pievienojās pilsētām - akcijas „Dzijām savienotās pilsētas” dalībniecēm.

Akcijā „Dzijām savienotās pilsētas” Alūksnē iesaistījās un kvadrātus adījuma sagatavošanai adīja Izolde Raiļona, Luīza Upeniece, Vija Gustiņa, Ligita Goluba, Vija Jansone, Alla Ausēja, Astrīda Gaile, Elīna Āboltiņa, Aina Salaka, Inga Delpere, Ineta Leja, Laima Rimša, Ligija Priede, Kristīne Priede, Mudīte Pētersone, Inese Priedniece, Iluta Jantone, Elita Salaka, Antra Strazda, Agra Urtiņa, Sanita Bērziņa, Sanita Drubiņa, G. Strazdiņa, Ina Ķīse, Sarmīte Botva un Liene Bērtiņa.

Pateicoties šīm adītājām tapa krāšņais adītais ietērps pulkstenim pilsētas centrā, tam blakus esošajiem kokiem un citiem objektiem. Alūksnes pilsētas Tautas nama Tautas lietišķās mākslas studijas „Kalme” vadītāja Renāte Pilipa atzīst, ka, lai gatavos adījumus piestiprinātu minētajiem objektiem, arī bija nepieciešami atsaucīgi ļaudis un te paldies jāteic Dacei Alksnei, Inai Ķīsei, Ilutai Jantonei, Antrai Strazdai, Ievai Silbaumai, Antrai Upeniecei, Dacei Kļavai, Dacei Trupavniecei un Lienei Lapiņai.

Šajā dienā Alūksnē notika arī 2. ātradīšanas čempionāts, kurā 12 dalībnieču konkurencē ātrākās adītājas titulu izcīnīja Madara Sudare. Savus adījumus šajā dienā demonstrēja arī rokdarbu pulciņa „Zelta pavediens” dalībnieces.

Lietotāju raksti