Alūksnē notiks deportācijām veltīta skolēnu zinātnisko darbu konference

Piektdien, 23. martā Alūksnē notiks starpnovadu zinātniskā konference „Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos", kas veltīta diviem latviešu tautai traģiskiem datumiem - 1941. gada 14. jūnijam un 1949. gada 25. martam, kad uz Sibīriju un Tālajiem Austrumiem izsūtīja tūkstošiem mūsu valsts iedzīvotāju.

Konference notiek jau ceturto gadu un šoreiz tā mājvietu radusi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā. Nozīmīgā pasākuma dalībniekus uzrunās Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins, Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju un konferences idejas autors Jānis Vanags.

Skolēni, veiksmīgāko pētniecisko darbu autori no bijušo Alūksnes, Gulbenes, Balvu un Madonas rajonu teritorijā esošajiem novadiem prezentēs savus pētījumus par deportāciju piedzīvojušajiem novadniekiem. Labāko darbu autori saņems mākslinieka Arta Bērziņa gatavotas balvas, kas simbolizēs šos latviešu tautai skarbos notikumus.

Līdz ar skolēniem, kas iesaistījušies zinātniski pētniecisko darbu konkursā savos novados, pasākumā piedalīsies represētie no Latvijas politiski represēto apvienības Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Madonas, kā arī citām nodaļām.

Pēc skolēnu veikto pētījumu prezentācijām konferencē izskanēs arī citi referāti. Vēstures pētnieks Jānis Polis stāstīs par tēmu „Otrais Pasaules karš: mīti un realitātes", Alūksnes politiski represēto kluba „Sarma" vadītāja Dzidra Mazika sadarbībā ar jaunatnes pretošanās kustības „Tālavas sili" dalībnieci Lūciju Sāgamežu - Nāgeli runās par jaunatnes pretošanās kustības darbību Alūksnes vidusskolā no 1945. līdz 1949. gadam. Klātesošajiem būs iespēja noskatīties pēc politiski represēto kluba „Sarma" iniciatīvas veidoto filmu „Salauztie mūži atmiņās sāp" retrospekciju, parādot spilgtākos fragmentus no tajās iekļautajiem izsūtīto atmiņu stāstiem. Šajā dienā prezentēs arī kluba „Sarma" otro grāmatu „Rūgto vērmeļu kauss".

Konferences gaitā tās dalībnieki pieņems rezolūciju, kurā pašvaldības un skolu jaunatni aicinās lielāku uzmanību veltīt politiski represētajiem, mazinot sociāli ekonomiskās krīzes radītās sekas, valsts amatpersonas aicinās labāk izmantot resursus saimnieciskās darbības aktivizēšanai, nodarbinātības palielināšanai un vecākās paaudzes politiski represēto pietiekamai sociālai nodrošināšanai, kā arī rūpīgi veidot valsts sociāli ekonomisko politiku ilgtermiņā, lai mazinātu iedzīvotāju emigrāciju un veicinātu izbraukušo latviešu atgriešanos. Rezolūciju nosūtīs Valsts Prezidenta kancelejai, Ministru kabinetam, Labklājības un Finanšu ministrijā, konferenci organizējošo novadu pašvaldībām.

Konferences noslēgumā tās dalībnieki kopā ar Alūksnes dziedošajām ģimenēm dziedās Sibīrijā dziedātās dziesmas, bet pie Mātes tēla pilsētas centrā notiks piemiņas brīdis. Tajā, piedaloties arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestrim, Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolai un Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātrim „Slieksnis", dalībnieki no sārtām svecēm veidos simboliskas dzelzceļa sliedes, tā pieminot dienas, kas uz mūžu mainīja daudzu tūkstošu latviešu dzīves.

Lietotāju raksti