Alūksnē turpinās ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts 4

Alūksnē turpinās būvdarbi divos objektos Kohēzijas fonda atbalstītajā projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseina pilsētās”. Šo projektu 66% apmērā finansē no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem, pārējo līdzfinansējumu veido valsts budžeta, Alūksnes pilsētas domes un SIA „Rūpe” līdzekļi.

Modernizē notekūdeņu attīrīšanas ietaises

Maija beigās paredzēts pabeigt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecību. Aprīļa pēdējās dienās šajā objektā turpinājās pēdējie būvniecības darbi, lai uzsāktu jaunās notekūdeņu attīrīšanas sistēmas aerācijas rezervuāra testēšanu. Objektā kā ģenerāluzņēmējs strādā dāņu firma a/s „Per Aarsleff” un mēneša otrajā pusē no Dānijas ieradās speciālisti, kas sekoja līdzi iekārtu testēšanas procesam. Pēc veiksmīgi veiktas pārbaudes varēs no līdzšinējās notekūdeņu attīrīšanas sistēmas pārslēgties uz jauno.

Apakšuzņēmējs SIA „ZDZ” labiekārtos teritoriju – blietēs un līdzinās zemi, veidos piebraucamos ceļus, sēs zālienu.

Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu objektā ir uzbūvēta tehnoloģiskā ēka, kurā atrodas smilšu tvērēji, eļļu atdalītāji, vadības sistēma, dūņu atūdeņošanas iekārta un citas iekārtas. Rekonstruēta palīgēka, kur atradīsies sistēmas automātiskās vadības bloks un sanitārie mezgli. Teritorijā ierīkota septisko dūņu jeb sausu tualešu pieņemšanas aka. Attīrītais ūdens pa cauruli ieplūdīs strautā. Izlaides mājā ierīkots automātiskais paraugu noņēmējs, kur regulāri varēs noņemt attīrītā ūdens paraugus kontrolei. Pagaidām Latvijā nav atrisināts jautājums par attīrīšanas procesā radušos dūņu pārstrādi vai utilizāciju. Pagaidām tās krāsies veco attīrīšanas ietaišu teritorijā un mēģināsim rast risinājumu, kā no tām atbrīvoties. Viena iespēja ir piedāvāt dūņas vietējiem zemniekiem kā mēslojumu laukiem,” stāsta SIA „Rūpe” valdes loceklis Valfrīds Vilks.

Iedzīvotāji saņems atdzelžotu dzeramo ūdeni

 

Dzeramā ūdens sagatavošanas jeb atdzelžošanas stacijas būvniecība minētā projekta ietvaros notiek Jāņkalniņā. Arī šeit kā ģenerāluzņēmējs strādā minētā akciju sabiedrība „Per Aarsleff”. Šo objektu paredzēts pabeigt šī gada oktobrī.

Jau pērn tika izveidotas dziļurbuma akas aku laukā Smilšu ielā. Šobrīd objektā tuvojas noslēgumam atdzelžošanas stacijas ēkas būvniecība. Zem tās atradīsies divi pazemes ūdens rezervuāri. Mēneša otrajā pusē tika veikta abu rezervuāru hidrauliskā pārbaude.

“Viss tehnoloģiskais process atdzelžošanas stacijā būs automatizēts. Dzeramais ūdens no aku lauka ar sūkņu palīdzību nonāks atdzelžošanas stacijā, kur filtri to attīrīs no palielinātā dzelzs sastāva un tālāk tas nonāks pazemes rezervuāros. Savukārt no abiem rezervuāriem ar sūkņu palīdzību atdzelžotais ūdens tiks padots patērētājiem pa maģistrālajiem cauruļvadiem,” skaidro V. Vilks.

Atdzelžoto ūdeni saņems visi tie pilsētas iedzīvotāji, kas jau šobrīd lieto ūdeni no pilsētas centrālās ūdensapgādes sistēmas. V. Vilks norāda, ka uzreiz pēc sistēmas pieslēgšanas atdzelžotais ūdens no krāna netecēs, jo caurulēs ir sakrājušies nosēdumi. Lai paātrinātu atdzelžotā ūdens nonākšanu mājvietās, būtu nepieciešams veikt cauruļu skalošanu, izmantojot speciālu hidrodinamisko iekārtu, kas caurules skalo ar ūdeni augsta spiediena ietekmē. SIA „Rūpe” šādā veidā tīrīs maģistrālos ūdens cauruļvadus un arī daudzdzīvokļu mājas varēs izmantot viņu piedāvāto maksas pakalpojumu un attīrīt stāvvadus ēkās.

V. Vilks uzsver, ka pēc būvniecības atdzelžošanas stacijas apkārtnes teritoriju atjaunos un labiekārtos. “Daļa no uzbūvētas stacijas ēkas, kur atrodas pazemes rezervuāri, tiks apbērta ar zemi un virszemē redzama būs redzama tikai neliela būve. Nogāzes, kas, būvējot staciju, tika izraktas, nolīdzinās, iesēs zāli, ceļus asfaltēs. Veco ūdenstorni saglabāsim, taču ūdensapgādes sistēmā tas vairs nebūs iesaistīts,” norāda V. Vilks.

Komentāri 4

Evitiņa pirms vēlēšanām taisa slavinošus rakstus. Pāries vēlēšanas un to atdelžoto ūdeni neredzēt kā savu ausu

pirms 12 gadiem, 2009.04.27 13:34

Tas būs extra pakalpojums. Ne katrs šito varēs atļauties

pirms 12 gadiem, 2009.04.27 13:08

Labais

Vai par šo "konfortu" iedzīvotāji spēs maksāt. Tagad jau ūdens cena ir oi,oi,oi!

pirms 12 gadiem, 2009.04.27 11:14

Lietotāju raksti