Alūksnes rajona tiesā var norēķināties ar maksājumu kartēm 1

Tagad arī Alūksnes rajona tiesā par tiesāšanās izdevumiem un naudas sodiem ir iespējams norēķināties ar maksājumu kartēm.Tas nozīmē, ka ar maksājumu kartēm var nomaksāt: valsts nodevu, kancelejas nodevu, ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus, naudas sodus, kā arī  tiesā veiktos maksas pakalpojumus (dokumenta kopijas izgatavošana, kopijas pareizības apstiprināšana, kopijas izsniegšana no arhīva un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicējamā sludinājuma teksta izsniegšana).

Ar maksājumu karti varēs norēķināties tikai par Alūksnes rajona tiesā veicamu darījumu.
Maksājumus varēs izdarīt ar jebkuru bankas izdotu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro un American Express maksājumu  karti.

Darbam ar POS termināli (elektronisko ierīci, ar kuru tiek veikti norēķini ar maksājumu karti) Alūksnes rajona tiesā ir  apmācītas divas darbinieces - Inga Rācene un Inga Rezakova,  un maksājumi tiek pieņemti tiesas ēkā Rūpniecības ielā 8, Alūksnē, 1.stāvā, kabinetā Nr.101 „Dokumentu pieņemšana” .

Tāpat kā līdz šim, skaidrā naudā  tiesā varēs norēķināties tikai par dokumentu kopijas izgatavošanu, par dokumentu pareizības apstiprināšanu, par dokumenta kopijas izsniegšanu no arhīva, par sludinājuma publicēšanu.
Lai varētu norēķināties ar karti, klientam ir jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam - pasei vai Latvijā izdotai autovadītāja apliecībai.

Ieviešot šo pakalpojumu, klientam vairs nebūs jātērē nauda par bankas komisijas maksu, kā arī tiks ietaupīts viņa laiks, jo nebūs no tiesas jādodas uz banku veikt maksājumu un pēc tam jāatgriežas tiesā, lai iesniegtu maksājumu apliecinošu dokumentu.
Joprojām tiesā pieņems arī kvītis, kuras izsniegusi banka par veikto maksājumu.

Komentāri 1

Lietotāju raksti