Alūksnes vidusskolā pārgājienu un ekskursiju diena

Alūksnes vidusskolas sākumklašu skolēni pārgājienā apmeklēja divus Alūksnes muzejus. Pārgājiena mērķis bija ne tikai vērot pilsētas pārvērtības rudenī, bet arī apmeklēt E.Glika Bībeles muzeju un Alūksnes novadpētniecības muzejā apmeklēt izstādes.

Bībeles muzejā bērniem bija iespējams apskatīt dažādās Grāmatu grāmatas. Muzeja darbinieces interesanti stāstīja par tur redzamajām Bībelēm un Dziesmu grāmatām. Plauktos redzamas ap pussimts citu tautu pasaules valodās tulkotās Bībeles. Iegūtā informācija sniedz ieskatu tālajā senatnē, iepazīstinot ar Bībeles latviešu valodā dažādu gadu izdevumiem un uzzinot par mācītāja E.Glika dzīves un darba gaitām Alūksnē. Bērni uzzināja, ka Glika Bībele sver 4 kg. Skolēni sacentās minēšanā, kurš uzminēs, cik Alūksnes baznīcai gadu. Vislielāko prieku sagādāja iespēja redzēt fotogrāfijās, kā tiek nocelts baznīcas gailis.

Tālāk mēs devāmies uz Alūksnes muzeju, kur apskatījām trīs dažādas un ļoti interesantas ekspozīcijas. Tās bija tik dažādas, bet visas vieno Alūksnes vārds. Viskrāšņākā, protams, Z. Ilenānes jubilejas izstāde „Dzīve kā ziedi”. Mūsu gides interesantais stāstījums bērniem lika ieskatīties šajās gleznās un saskatīt to, ko uzreiz tā nevar ieraudzīt. Jauki bija atgriezties vasarā... Visizzinošākā bija fotoizstāde „Alūksnes fotogrāfi no 20.gs.I puses līdz mūsdienām”. Bērni, sevišķi zēni lielu interesi izrādīja par dažādajiem aparātiem, ar kuriem bildi varēja dabūt gatavu. Un fotoaparāti? Kādi tie bijuši senāk? Kāds atpazina, ka mājās vectēvam arī tāds esot. Visaizraujošakā bija skolotāju vaļasprieku izstāde. Bērni ar lielu interesi vēroja, kādas lietas kolekcionē skolotāji. Visvairāk ieinteresēja mūsu skolas direktores Vijas Puzules kolekcijas, meitenēm patika lelles, pūcītes un vardes, zēni vairāk pievērsa uzmanību maizes etiķetēm un pildspalvām.

Pārgājiena noslēgums bija pie ezera peldētavā „Vējiņi”. Ejot parkā garām kokam, kur ratu ritenis, katru reizi bērniem patīk klausīties leģendu par Katrīnas I braucienu pa Alūksnes muižas parku. Tālāk jau atpūta. Līdzpaņemtās maizītes bija tik gardas, ka ātri vien „pazuda”. Lai pārgājiena diena būtu vēl interesantāka, skolotājas bija sagatavojušas dažādas aktivitātes. Pēc nopietna darba (un muzeju apmeklējums ir ļoti nopietns darbs) der arī izkustēties. Skolotāja Aija Vīlande bija sagatavojusi skriešanās stafeti. Protams, ka uzvarēja draudzība. Skolotāja Sanita Čibala lūdz tā jau krāšņo Alūksnes parku papildināt vēl ar kādām skulptūrām vai strūklakām. Tad nu katrai klasei tapa dzīvās skulptūras. Bija ļoti jautri. Skolotāja Ineta Tīlane bērniem bija noorganizējusi jautru rotaļu, kur visu klašu skolēni saplūda vienā veselā.

Prieks par bērnu lielo zinātkāri, aktivitāti, smaidiem un sadarbību!
Lai iepazītu lielo pasauli ir jāsāk ar to, kas mums apkārt. Pamazām mēs iepazīstam savu skolu, savu pilsētu, savu valsti. Šis bija kā mazs atspēriens lielam lēcienam pasaules izzināšanā.

Lietotāju raksti