Alūksnes vidusskola – viena no zaļākajām skolām

Alūksnes vidusskolā šoruden 1.septembris būs īpašs, jo skolai piešķirts Mammadaba vēstniecības tituls. Vēstniecības tiek svinīgi akreditētas, un skolai tiek dāvināts īpašs meža vides izglītības stends. Mammadaba vēstniecības akreditācijas rakstu zaļākajām Latvijas skolām piešķir uz vienu mācību gadu, kā laikā skolas skolēni un skolotāji nes Mammadaba vēstnieku godu.

Katrai skolai Mammadaba vēstniecības tituls var tikt piešķirts reizi trijos gados (sīkāku informāciju par šīm aktivitātēm var gūt internetā "www.mammadaba.lv"). Apgūst vides izglītības programmu

Mammadaba meistarklasē 2009./2010. mācību gadā aicināja piedalīties 1. līdz 9.klases, šo klašu interešu pulciņus kopā ar skolotājiem, pulciņu vadītājiem. Tā ir veselīga, vispusīga un pastāvīga iespēja skolām tuvināt mācību procesu dabai, apgūstot vides izglītības programmu „Izzini mežu". Mammadaba meistarklasi organizē akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži" vides izglītības programmas „Izzini mežu" gaitā.

Lai piedalītos Mammadaba meistarklasē, dalībniekiem ir jāatzīmē mācību gadā kopīgi veiktās meža izziņas aktivitātes Mammadaba meistarklases kartē. Šajā kartē ir iezīmētas tās aktivitātes, ko „Latvijas valsts meži" attīsta un regulāri piedāvā skolām vides izglītības programmas „Izzini mežu" apgūšanai - Meža dienas (meža stādīšana, dabas sakopšana, putnu būrīšu izlikšana), Meža olimpiāde un „Izzini mežu" ekskursijas Mammadaba tūrisma objektos (Tērvetes dabas parkā, Vijciema čiekurkaltē, Kalsnavas arborētumā un Jaunmoku pils Meža muzejā). Skolas, kuras īstenojušas visvairāk meistarklases aktivitāšu, iesaistot visvairāk skolotāju un skolēnu meža izzināšanā, pretendē uz Mammadaba vēstniecības titulu un karogu.

Nometnē izglītojas par mežu

No 27. līdz 29.jūlijam aktīvākie skolotāji no visas Latvijas tika aicināti uz Mammadaba vides izglītības nometni Mammadaba tūrisma un rekreācijas centrā „Ezernieki" Lubānas novadā. Sikšņu pamatskolas skolotāja Unai Reķei un Alūksnes vidusskolas skolotājai Līgai Krūmiņai bija iespēja būt šajā nometnē un apgūt kursu programmu „Daudzveidīga un skolēna izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinoša mācību procesa īstenošana pamatizglītībā par mežu, meža vērtībām un apkārtējās vides jautājumiem" , ko vides izglītības programmas „Izzini mežu" gaitā organizēja „Latvijas valsts meži" sadarbībā ar Ogres Meža tehnikumu un LR Izglītības un zinātnes ministriju. Atbalstītājs - Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Trīs dienu kursu praktiskajās un teorētiskajās nodarbībās mēs mācījāmies ne vien par meža vides izglītības metodikas novitātēm, bet arī apmainījāmies ar savstarpējo pieredzi meža vides izglītības darbā, gūstot izpratni par meža nozares un skolu sadarbības iespējām. "Latvijas Valsts mežu" Komunikācijas projektu vadītāja Inga Pētersone mūs iepazīstināja ar plānotajām aktivitātēm 2010./2011. mācību gadā. Interesanta informācija par vides izglītības aktivitātēm Kalsnavas arborētumā ieguvām no informācijas centra vadītājas Sarmītes Rukmanes. Kopā ar "Latvijas valsts meži" Komunikācijas daļas vadītāju Tomasu Kotoviču devāmies izglītojošā ekskursijā pa „Ezernieki" rekreācijas saimniecību. Daudz runājām par mežziņu sadarbību ar medniekiem meža uzturēšanā un kopšanā. Pirmās dienas vakarā mūs priecēja un aicināja visus izkustēties Meirānu folkloras kopa.

Mācās angļu valodu mežā

Otrajā dienā iepazināmies ar „Lusto" metodiku praksē - kā organizēt mājturību mežā. Piedalījāmies praktiskajās nodarbībās par papīra otrreizējo izmantošanu, koku atpazīšanu, dzīvnieku atpazīšanu pēc to paradumiem un apraksta, klausījāmies Kalsnavas pamatskolas skolotāju stāstījumu par savas skolas pieredzi, aktīvi mācījāmies angļu valodu mežā un brīvajā laikā pārrunājām gūtos iespaidus. Savukārt trešajā dienā tikām iepazīstināti ar tālākizglītības iespējām skolēniem pēc pamatskolas un vidējās izglītības iegūšanas, par darba perspektīvu strādāt kādā meža nozarē vai ar to saistītajā jomā.

Īpaši jauks brīdis bija sertifikātu saņemšana un kopīga fotografēšanās. Gūtās zināšanas, sarunas ar citu skolu pārstāvjiem, kopēja atpūta rosināja arī nākamajā gadā būt aktīviem Mammadaba organizētajās aktivitātēs un aicināt piedalīties arī citus!

Lietotāju raksti