Apē top dievnams 5

Dievnamā pirmo dievkalpojumu cer noturēt jau nākošgad

Šķiet vien retais apenietis spēj noticēt acīmredzamajam – pašā pilsētas centrā tiek celts dievnams. Tas ir Apes Evaņģēliski luteriskās draudzes sen lolots sapnis un nu tas neticamā ātrumā sāk piepildīties. Vakardien jaunceļamā dievnama pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu.

Tas tika darīts, klātesot gan veciem, gan jauniem vietējiem iedzīvotājiem, draudzes ļaudīm, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapam Jānim Vanagam, mācītājiem Magnusam Bengtssonam, Atim Grīnbergam, Ivo Šmitam, kā arī Alūksnes Svētā Bonifācija Romas katoļu draudzes prāvestam Rolandam Kairišam. Klātesošajiem arhibīskaps vēlēja nezaudēt ticību pat grūtos laikos. “Pēdējā laikā vien dzirdam valodas par panīkumu, krīzi, sabrukumu, bezcerību, bet Apē tieši šajā laikā top baznīca. Tā ir atbilde uz visiem šiem pārbaudījumiem. Nekam dzīvē nav īsti vērtības, ja mums visās lietās centrā nestāv altāris, Dieva vārds un Dieva klātbūtne,” pauda arhibīskaps.

Būs mazāka, nekā kārots
Jaunceļamā baznīca slienas Apes centrā, Pasta ielā. To ceļ Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas nekustamo īpašumu apsaimniekotājs SIA „Pastorāts”, un valdes priekšsēdētājs Ainis Ozoliņš sola, ka dievnams Apē tiks uzcelts nākamā gada laikā. “Sākotnēji baznīca bija paredzēta lielāka, bet, izvērtējot finanšu iespējas, nolēmām celt to mazāku – 120 kvadrātmetrus lielu, tas nozīmē, ka satilpt varēs apmēram 200 cilvēki,” stāsta A.Ozoliņš.

Finansējums pilnībā ir no Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas, tas plānveidīgi rezervēts tieši jaunu baznīcu celtniecībai. “Tas nav biežs notikums, kad evaņģēliski luteriskā baznīca ceļ jaunu dievnamu. Šeit jāuzteic vietējā draudze, kas ne vien neatlaidīgi lūdza, bet ar savu aktivitāti spēja mūs pārliecināt, ka šajā mazajā Ziemeļvidzemes pilsētā baznīcai ir jābūt. Ir daudz tādu vietu, kur ir draudzes, bet nav dievnamu, tomēr priekšroku dievnama celtniecībai devām Apei, jo mēs zinām, ka dievnams vienmēr būs cilvēku pilns,” pauda  Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa asistente Helēna Andersone.

Tas ir Dieva darbs
Ziņas par to, ka Apē nepieciešama baznīca, izskanēja jau 1939.gadā. Jau toreiz kā galvenais arguments tika minēts tālais ceļš līdz Opekalna baznīcai. “Pēc savas baznīcas mēs ilgojāmies ļoti ilgi. 1991.gadā Apē bija pirmā iesvētes mācība, toreiz mēs, šķiet, bijām vien desmit cilvēki. Dievkalpojumi tika noturēti tautas nama mazajā zālē. Trīs gadus vēlāk nodibinājām savu draudzi, tikām paši pie savas telpas arī tautas namā. Draudze kļuva arvien lielāka, telpas kļuva par mazu, tāpēc šobrīd esam iekārtojušies Igauņu biedrībā,” stāsta draudzes priekšnieces vietniece Alda Kalekaure un atklāj, ka par savu baznīcu lūgts līdz ar draudzes nodibināšanu. Tagad lūgšanas ir uzklausītas un par sapņa piepildījumu tiek teikts – tas  ir Dieva darbs.
Arī zemi, kur celt dievnamu, draudze ieguvusi, pateicoties labiem cilvēkiem. “Zemi mums novēlēja nelaiķe Alīte Tuvikene, diemžēl tur baznīcu nevarējām celt, tāpēc iemainījām to pret pašvaldības īpašumā esošu piemērotāku zemes gabaliņu turpat blakus,” stāsta draudzes priekšniece Lauma Palkavniece. Ar asarām acīs kapsulas iemūrēšanā raudzījās sirmgalves Modrīte un Austra no Apes. “Ikkatrā dievkalpojumā mēs lūdzām par baznīcu. Sajūtas nav vārdos izsakāmas! Tas ir sapņa piepildījums,” pauda viņas.

Komentāri 5

Bengtsons ir prāvesta pienākumi izpildītājs un tāpēc viss gods Atim Grīnbergam, prāvestam Jānim Vanagam kuri noticēja, ka no ne kā, ar Dieva palīgu, var tikt pie Dievnama. Ne pavelti saka: Lūdziet, un tiksiet uzkalausīti!

pirms 11 gadiem, 2009.12.19 14:49

...

Liels prieks par Apeniešiem! Lai veicās šo darbiņu paveikt līdz galam!!!

pirms 11 gadiem, 2009.12.18 10:41

Lietotāju raksti