Apes novada bērnu svētki

Vidagā 28.maijā notika Apes novada bērnu svētki „Puķu bērni gaismas ceļos”. Pasākumā piedalījās bērni un jauniešu no Apes, Gaujienas, Trapenes un Apes.

Rīts iesākās Sikšņu pamatskolā, kur bērni piedalījās netradicionālās mācību stundās. Literatūras stundā „Pasakas par ziediem” , bioloģijas stundā ”Ziedu enerģija”, kurā varēja uzzināt daudz interesanta par ziediem un to enerģiju. Savus spēkus bērni pārbaudīja sporta stundā, dažādās individuālās disciplīnās, kā arī radoši izpaudās vizuālās mākslas stundā, veidoja ziedus, lika ziedu puzles,  noformēja un krāsoja lielos koka ziedus. Mūzikas audzēšanas stundā kopā ar terapeiti Ievu Bistrovu varēja uzzināt par mūzikas terapiju, zīmēt un ieklausīties mūzikā.

Pēc nopietnajiem mēģinājumiem un krāsainās dienas daļas bērni pie skolas, satraukti par gaidāmo koncertu, stājās gājienam, lai dotos uz Vidagas estrādi. Visi smaidoši par pavadīto dienu Vidagā devāmies kopīgā gājienā. Dienas noslēgumā koncerts „Puķu bērni gaismas ceļos”, kurā sadziedājās un sadejojās 187 bērni no Apes novada.

Svētku ideja un centrālais varonis bija bērns, kuru gan vecāki, gan skolotāji grib izaudzināt par gudru, labu cilvēku Apes novadā - mūsu Latvijai.

Koncertu vadīja dārzniece Santa Sāre – Gerža un puķu meitene Ance Ābolkalne no Apes, kura koncerta izskaņā atzinās, ka Latvijas zemītē, Apes novadā,– te viņa grib palikt. Jo te ir piemērotākā augsne viņas zieda sēkliņai. Iesakņojies, audz, kuplo un uzziedi! Te tava mājvieta. Te zeme tev vēlīga un saulīte silda tik mīļi – kā nekur citur pasaulē!

Es Jums savukārt gribu teikt - kas lai to zina, kurā pusē rīt sēkliņa saknes laidīs, kas man pateiks, kur tās savas nākamās paaudzes ziedēšanu gaidīs. Balta, balta stāv pieneņu pļava vēja gaidās. Balti sapņi dzimst, baltas ilgas smejas. Bērnu vecāki, skolotāji, skolu vadītāji, domes deputāti un mēs visi kopā rūpēsimies par to, lai Apes novads būtu labākā, drošākā un saulainākā vieta mūsu bērniem.

Paldies par sadarbību, mērķtiecību, neatlaidību un radošumu darbā ar bērniem un jauniešiem un piedalīšanos Apes novada bērnu svētkos „Puķu bērni gaismas ceļos” - Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas kolektīvam, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas kolektīvam, Sikšņu pamatskolas kolektīvam, Trapenes pamatskolas kolektīvam, Apes pirmskolas izglītības iestādes „Vāverīte” kolektīvam, Gaujienas internātpamatskolas kolektīvam, Apes tautas nama vadītājai Ilva Sārei, Gaujienas tautas nama vadītājai Laimai Poševai, Trapenes kultūras nama vadītājai Svetlanai Spalviņai, kā arī visiem kolektīvu vadītājiem - Dacei Ķelpei, Dagnijai Pakalnei, Baibai Ozoliņai Maltavniecei, Sandrai Oto, Edītei Dauškanei, Guntai Liepiņai, Guntai Briedei, Ilzei Dāvei un Sarmītei Grantai. Paldies arī visiem Virešu pagasta cilvēkiem un it īpaši - Sikšņu pamatskolas kolektīvam, kuri piedalījās šo svētku organizēšanā. Domāju, ka kopā mums izdevās krāsaini un skaisti svētki!

Lietotāju raksti