Apkopoti Lielās Talkas rezultāti Alūksnes novadā 1

Lielā Talka noslēgusies un apkopoti tās rezultāti Alūksnes novadā. Kopumā talkas dienā, kā arī piektdien, kad strādāja izglītības iestādes, Alūksnes novadā savākti 3724 maisi atkritumu. Talcinieki ne tikai vākuši atkritumus, bet arī labiekārtojuši teritorijas, sakopuši tūrisma objektus.

Alūksnes novada pašvaldība pateicas visiem talciniekiem, kuri, neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, sestdien tomēr piedalījās talkās gan pagastos, gan pilsētā, un cer, ka cilvēki cienīs cits cita darbu un ar katru gadu Alūksnes novadā samazināsies to vietu skaits, kuras jāsakopj, rīkojot šādas talkas. Paldies arī visiem labvēļiem, kas atbalstīja talkas novada pagastos, palīdzot ar tehniku vai sarūpējot talciniekiem cienastu!

Vislielākais savākto atkritumu daudzums Lielajā Talkā, protams, ir Alūksnē – 1135 maisi. Alūksnē no atkritumiem atbrīvotas 18 vietas, darbi vēl šonedēļ turpinās. Alsviķu pagastā talkas notika vairākās vietās, tajās piedalījušies 117 cilvēki un savākti 362 maisi atkritumu.

Annas pagastā talkā piedalījās 33 talcinieki, savākti 74 maisi atkritumu. Litenes poligonā nogādāta arī viena krava lielgabarīta atkritumu. Sakoptas pagasta centra sabiedriskās teritorijas, ierīkota gājēju taka.

Ilzenē talkas dienā strādājuši 39 cilvēki un savākuši 118 maisus atkritumu. Jaunalūksnes pagastā arī talkas notika vairākās vietās. Kolberģī un Bejā strādāja 48 cilvēki un savāca 53 maisus atkritumu, kā arī 4 kubikmetrus pērno lapu. Jaunannā savākti 187 maisi ar atkritumiem. Šeit piektdien un sestdien strādājuši kopumā 138 jaunannieši.

Jaunlaicenes pagastā talkā piedalījās 43 cilvēki, kuri savāca 113 maisus atkritumu. Kalncempjos bija 32 talcinieki un savāca 60 maisus atkritumu. Liepnā talkas dienā un arī piektdien kopumā talkojuši 289 cilvēki un savākti 550 maisi atkritumu. Arī Malienas pagastā talkas tika rīkotas vairākās vietās, tajās piedalījās 89 cilvēki un savāca 109 maisus ar atkritumiem. Savukārt Mālupē talkā iesaistījās 80 cilvēki, labiekārtojot kapsētas teritoriju, tika savākti 140 atkritumu maisi.

Mārkalnieši talkās piedalījās gan piektdien, gan sestdien. Talkās strādāja 84 pagasta iedzīvotāji un savāca 230 maisus atkritumu. Sakopta teritorija ap daudzdzīvokļu mājām, attīrīta birztala no apauguma, sakopts bērnu rotaļu laukums, sakopta skolas apkārtne.

Pededzē Lielās Talkas darbi sākti jau krietni agrāk, bet talkas dienā pie estrādes iestādīti ceriņi, atjaunots informācijas stends, nokrāsoti soliņi, kā arī uzsākti citi labiekārtošanas darbi, ko laikapstākļi diemžēl sestdien pabeigt neļāva, taču pededzieši to nolēmuši izdarīt šonedēļ. Kopumā Pededzē talkās iesaistījās 157 cilvēki, no viņiem 47 strādāja sestdien. Talkās savākti 283 maisi atkritumu.

Veclaicenē talkā piedalījās 36 cilvēki, savācot 52 maisus atkritumu. Ziemera pagastā strādāja 59 cilvēki un savākti 240 maisi, savukārt Zeltiņos talkā bijušajā raķešu bāzē, tagad - iecienītā tūrisma objektā, piedalījās 43 cilvēki un savāca 18 atkritumu maisus, kā arī atbrīvoja laukumu no krūmiem, rāva celmus.

Šonedēļ Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji apsekos Alūksnes pilsētu, lai pārliecinātos, kā īpašnieki sakopuši savas teritorijas. Īpašniekiem, kas nebūs pienācīgi sakārtojuši savus īpašumus, to izdarīt atgādinās pašvaldības policija.

Šī vasara Alūksnē būs svētkiem bagāta – notiks tradicionālie pilsētas svētki, 100. jubileju atzīmēs Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Alūksnē un novadā notiks starptautiskas orientēšanās sacensības „Kāpa”, būs dažādi citi sporta un atpūtas pasākumi. Visas šīs aktivitātes Alūksnē pulcēs daudz cilvēku, tādēļ aicinām pilsētas iedzīvotājus pievērst īpašu uzmanību saviem īpašumiem – sakārtot ēku fasādes, būves un žogus, lai pilsēta godam varētu uzņemt viesus.


Komentāri 1

nu atkal ir skaidrs , kuros pagastos dzīvo lielākie cūkmeni... atraduši, ar ko lielīties - ar mēslu maisiem!

pirms 10 gadiem, 2010.04.27 20:39

Lietotāju raksti