Aprūpes centrā "Alūksne" svin Mārtiņdienu un Lāčplēša dienu 1

10. novembrī centra klienti atzīmēja Mārtiņdienu. Mārtiņi latviešu gadskārtu paražās ir svinama diena, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. Mārtiņi noslēdza garu un smagu darba posmu, kurš sākās ap Jēkabiem ar rudzu pļauju un turpinājās pēc Miķeļiem, padarot atlikušos darbus, kamēr zeme nav aizgājusi pie miera.

Kas gan Mārtiņi bez īsta Mārtiņdienas gaiļa? Bez saimnieces? Arī to netrūka. Saimnieces lomā iejutās centra direktore Rasma Muceniece, bet gaili lieliski nospēlēja centra darbiniece Ilzīte Boroduška. Gailis sevi pieteica ar skaļu –Ki-ke-ri-gū- un, bailīgi skatīdamies uz saimnieci, jo bija, kā pats stāstīja, izbēdzis no drošas nāves un galvenais līdzi paķēris arī saimei noliktos pīrāgus. Taču saimniece to ļaunā neņēma. Pašas vien bija, un pīrāgi jau arī saimi Gailis cienāja. Bez minētā cienasta Mārtiņgailis klātesošajiem pastāstīja par Mārtiņiem, ticējumiem, zīlēšanu par tradicionālajiem Mārtiņdienas ēdieniem, par Mārtiņdienu mūsdienās un citu tautu tradīcijās, kuras pazīstamas daudzu Eiropas valstu iedzīvotājiem.

Tad arī sekoja dziesmas „Deviņvīru spēks’’, Kur tu teci gailīti manu?, citas jautras dziesmas, mijās ar dejām un rotaļām. Pa starpām palūkojoties pa logu secinājām, ka Mārtiņdiena miglaina un tas nozīmē, ka ziema būs silta.

Arī Lāčplēša dienā sapostajā centra zālē sanāca klienti. Pasākumu ievadīja centra direktore Rasma Muceniece. Viņa uzsvēra šīs dienas nozīmīgumu un novēlēja katram sirdī glabāt kaut daļu no Lācplēša.

Pēc tam centra darbiniece Ilzīte Boroduška nolasīja Veronikas Strēlertes dzejoli ,,Lācplēša sauciens’’ un Māras Cielēnas ,,Baltais solījums’’.

Pēc šī svinīgā ievadījuma Ilzes Briediņas vadībā centra pašdarbnieki „Savējie’’ sniedza svētku koncertu, un tas sākās ar dziesmu „Tik un tā’’(R. Pauls, M. Zālīte), tad sekoja "Šeit ir Latvija’’, „Mazs bij tēva novadiņš’’ un citas piemērotas dziesmas. Protams, ka neizpalika arī bez jautrības, tāpēc koncerta otrajā daļā sākās dejas, rotaļas, kurās iesaistījās arī centra darbinieki un dejoja arī ar tiem klientiem, kuri sēdēja ratiņkrēslos. Prieks bija visiem jo svētku dziesmas pieskandināja visu māju.

Komentāri 1

Martiņa

Lai Dievs dod spēku visiemdarbiniekiem un iemītniekiem!

pirms 6 gadiem, 2014.11.12 13:39

Lietotāju raksti