Aprūpes centrā "Alūksne" viesojas "Sudrabs"

Jaunā gada pirmā nedēļa aprūpes centrā,, Alūksne’’ iesākās ar ciemiņiem, dāvanām un dziesmām. To visu centra iemītniekiem 7.janvārī sagādāja pilsētas pensionāru biedrība ,,Sudrabs’’.

Viņi kā vienmēr ieradās smaidoši, pozitīvas enerģijas pilni, ar lielu kliņģeri un galvenais - ar pašu adītām, siltām zeķēm, kas nāca tieši laikā. ,,Sudrabam’’ līdzi bija arī ,,Malienas ziņu’’ žurnāliste Dace Plaude, viņa no laikraksta uzdāvināja ,,Malienas ziņu abonentu visam gadam. Arī šī dāvana iepriecināja, jo lasītāju pulks aug.

Aprūpes centrā ir 83 iemītnieki. Centra direktore pateicās viesiem un ceļa maizei iedeva saldumus. Pēc savstarpējās apdāvināšanās centra sieviešu ansamblis ,,Savējie’’ ar koncertmeistari Ilzi Briediņu par godu ciemiņiem nodziedāja ,,Gadalaiki’’. Kad jau pirmā dziesma bija izskanējusi, tad nākamās jau dziedāja visi kopā, pa vidu arī uzdejoja, iemalkoja kafiju, ēda centra saimnieču gardās plātsmaizes un ciemiņu nesto cienastu.

Notika arī domu apmaiņa. Centra direktore pastāstīja par mūsu iecerēm, darbošanos kultūras laukā, ciemiņi atkal iepazīstināja ar savu programmu. Jāteic, ka atlika tikai brīnīties par viņu veikumu un turpmākajām iecerēm jo daudzi taču no viņu vidus bija pat vecāki kā mūsu klienti. Kad lustes pēc divām stundām vēl sita augstu vilni, ciemiņi aizgāja apciemot arī citus pazīstamus, kuri slimības dēļ nevarēja būt zālē, kādus sastapa arī uz vietas. Prieks bija abpusējs, jo katra tikšanās ir atgriešanās pie laika, kad paši bija viņu vidū.


Gandarījumu sniedza arī tas, ka ciemiņi solījās viesoties vēl ne tikai svētkos, bet tāpat vien atbraukt padziedāt, paradīt, ko viņi iemācījušies. Svētkus jau radām paši.


Paldies "Sudrabam" un "Malienas Ziņām" par dāvinājumu!

Lietotāju raksti