Ar prieku skolas solā

Kad saules gaisma sāk strauji iet mazumā, nāk 1.septembris. Ka zināšanas arī ir gaisma, cilvēki sapratuši jau sen. Tikai zināšanas kopā ar prasmi tās pielietot var nodrošināt labāku dzīvi, tāpēc nav brīnums, ka daudzi vecāki sevi ierobežo, lai tik savam bērnam sagādātu labākas iespējas izglītībai.

Pasauli bērns apgūst pakāpeniski: istabu, māju, tuvāko apkārtni. Vēlāk – savu zemi un apkārtējo pasauli. Apgūst tik tālu, cik liek viņa zinātkāre un vides pamudinājums. Vide – tie ir gan vecāki, gan draugi, gan skolotāji – visi, kuru attieksmi pret dzīvi un tās vērtībām sajūt un mācās topošais sabiedrības loceklis. Sabiedrībai ir pienākums raudzīties, lai bērna iespējas piekļūt zināšanu mirdzošajām virsotnēm nekļūtu mazākas tiem, kuru vecāki mazāk izglītoti, cieš trūkumu vai nokļuvuši postošu atkarību gūstā.
Augusta sākumā Latviju pārskrēja ziņa, ka valstī patlaban ir aptuveni 3000 bērnu, kuri trūcīgo dzīves apstākļu dēļ nevar sākt mācības 1.klasē. Atstāt ārpus skolas katru septīto pirmklasnieku tikai tāpēc, ka viņa vecāku rocība neļauj bērnu sūtīt skolā, nozīmē ļoti nopietnas problēmas visai sabiedrībai jau vistuvākajā nākotnē. Ir taču pilnīgi skaidrs, ka bez pietiekamas izglītības darba tirgū konkurēt būs grūti, varbūt pat neiespējami. Bet cietumi sabiedrībai noteikti izmaksā dārgāk nekā skolas.

Bieži vien palīdzība ir tepat blakus, un informācija par to var kļūt atslēdziņa sāpīgas problēmas atrisināšanai. Latvijas Bērnu forums ar Labklājības ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu ir izveidojis iespēju karti– interneta vietni „www.iespejukarte.lv”, kur ikviens var atrast ziņas par to, kur saņemt atbalstu – pajumti, pārtiku, apģērbu, kur vērsties krīzes situācijā, kur iepazīties ar izglītošanās un daudzām citām iespējām.

Tajā var atrast, ka, piemēram, Jēkabpils novadā izmaksā vienreizēju pabalstu 15 latu apmērā skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei, bet pirmklasniekam – vienreizēju materiālo palīdzību 20 latu apmērā. Jaunpils un Salaspils novadā izsniedz pabalstus ģimenēm ar bērniem. Amatas novadā maznodrošinātās ģimenēs dzīvojošiem skolēniem piešķir pabalstu brīvpusdienām. Tādu piemēru ir daudz, un šo iespēju saraksts tiek nemitīgi papildināts.

Latvija ir bagāta valsts, mums ir brīnišķīgi bērni un gādīgi vecāki. Mums ir daudz gaišu cilvēku, ar kuriem varam lepoties pasaulē. Cilvēka apzinīgais mūžs sākas ar pirmo soli – pārkāpjot pār skolas slieksni. Gādāsim, lai prieks, kas acīs pirmklasniekiem, ejot uz skolu pirmajā skolas dienā, saglabātos visu viņu mācību laiku!

Lietotāju raksti