AS „Latvenergo” atgādina: lai saņemtu valsts atbalstu par janvārī patērēto elektroenerģiju, daudzbērnu ģimenes aicinātas pieteikties līdz 19.janvārim

Lai varētu piemērot atbalstu par janvārī patērēto elektroenerģiju, AS „Latvenergo” aicina ģimenes, kuras atbilst daudzbērnu ģimenes statusam,  pieteikties atbalstam līdz 19.janvārim.   To ērti iespējams izdarīt aizpildot pieteikšanās formu portālā www.e-latvenergo.lv vai arī klātienē Latvenergo klientu apkalpošanas centros.

Valsts atbalstam norēķiniem par elektroenerģiju portālā www.e-latvenergo.lv šogad pieteikušās jau vairāk nekā 8.5tūkst. daudzbērnu ģimenes.

Ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie, pēc pieteikšanās atbalstam  katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām (kWh) varēs norēķināties par cenu, kas atbilst pērnā gada Starta tarifam*, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam. Lai saņemtu atbalstu, daudzbērnu ģimenēm ir jāaizpilda pieteikšanās forma, kas pieejama portālā www.e-latvenergo.lv, kā arī Latvenergo klientu apkalpošanas centros.

Piesakoties atbalstam, daudzbērnu ģimene var to pēc savas izvēles attiecināt uz jebkuru Latvenergo līgumu, kura ietvaros elektroenerģiju pārdod AS „Latvenergo”. Tas nozīmē, ka arī tās ģimenes, kuras par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju vai mājokļa izīrētāju, šo valsts atbalstu var saņemt, ja apsaimniekotājam vai izīrētājam ir noslēgts līgums ar AS „Latvenergo”.

Tām daudzbērnu ģimenēm, kuras pieteiksies līdz 19.janvārim, atbalsts tiks piemērots jau par janvārī patērēto elektroenerģiju.
Visām ģimenēm pēc pieteikuma izskatīšanas tiks nosūtīta atbildes vēstule par atbalsta piemērošanu un turpmāko norēķinu kārtību.

Likuma grozījumi nosaka, ka pārejas periodā 2015.gadā elektroenerģiju aizsargātajiem lietotājiem tirgos AS „Latvenergo". Savukārt no 2016.gada, aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu uz diviem gadiem nodrošinās konkursa kārtībā Ekonomikas ministrijas izvēlēts elektroenerģijas tirgotājs. Konkursa priekšmets būs aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanas pienākums/saistības ar viszemāko valsts budžeta līdzfinansējumu. Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas nosacījumus, finansēšanas apjomu un kārtību noteiks valdība.

* Šo cenu 2015.gadā veido elektroenerģija – 0,0131 EUR/kWh -  un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem, OIK un PVN likme.

Lietotāju raksti