AS “Sadales tīkls” aicina uzmanīties no krāpniekiem, kuri uzdodas par elektroapgādes uzņēmuma darbiniekiem

AS “Sadales tīkls” aicina uzmanīties no personām, kuras uzdodas par elektroapgādes uzņēmuma darbiniekiem, lai izmantotu iedzīvotāju uzticēšanos uzņēmumam un veiktu krāpnieciskas darbības. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka uzņēmuma darbinieki neveic skaidras naudas darījumus un klientu īpašumos nepieprasa samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem vai plānotajiem elektrotīkla remontu un uzlabošanas darbiem. Uzņēmums atgādina, ka klienti, kuriem rodas aizdomas par personu, kas klienta īpašumā vēlas veikt elektrotīkla, tostarp elektroenerģijas skaitītāja, pārbaudi, var zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 80 200 403 un pārliecināties, vai konkrētā persona ir AS “Sadales tīkls” darbinieks.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu elektroapgādi iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā Latvijā, kā arī novērstu elektrotīkla bojājumus un iespējamos nelaimes gadījumus, AS “Sadales tīkls” katru dienu veic elektrotīkla uzturēšanas, atjaunošanas un remontu darbus. Elektrotīkla rekonstrukcijas un uzturēšanas darbus kā elektrolīniju rekonstrukcija, gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām, elektrolīniju balstu un vadu nomaiņa u.c., veic gan uzņēmuma darbinieki, gan sadarbības partneri, savukārt elektroenerģijas skaitītājus - gan klientu īpašumos, gan ārpus telpām, maina un pārbauda tikai AS “Sadales tīkls” darbinieki, kuriem ir ar uzņēmuma logo marķēta darba automašīna, noteikts darbinieka formas tērps un darbinieka apliecība. Lietotājiem, kuriem rodas šaubas par personu, kas klienta īpašumā vēlas veikt elektroenerģijas skaitītāja maiņu vai pārbaudi, AS “Sadales tīkls” iesaka zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 80 200 403 un pārliecināties, vai konkrētā persona ir AS “Sadales tīkls” darbinieks.

Valsts policijas reģistrētie gadījumi liecina, ka ļaunprātīgās personas uzdodas par elektroapgādes uzņēmuma darbiniekiem, stāstot, ka klienti ir pārmaksājuši par patērēto elektroenerģiju vai tiek vākti līdzekļi elektrotīkla rekonstrukcijas un uzlabošanas darbiem, piemēram, transformatora nomaiņai. Šādi rīkojoties, krāpnieki rada noziedzīgām darbībām labvēlīgus apstākļus, lai ar viltu iekļūtu klientu īpašumos un ik kā atdotu pārmaksāto summu vai veiktu dokumentu noformēšanu. Pēc reģistrētajiem krāpnieciskajiem gadījumiem var secināt, ka šīs personas par saviem upuriem visbiežāk izvēlas vecāka gada gājuma cilvēkus, tādēļ AS “Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un neielaist savos īpašumos nepazīstamas personas, nenoskaidrojot viņu identitāti. Saskaroties ar šādām ļaunprātīgām personām, Valsts policija un AS “Sadales tīkls” aicina piefiksēt šo personu transportlīdzekļu reģistrācijas numurus, personu individuālās pazīmes un par šiem gadījumiem nekavējoties ziņot Valsts policijai, zvanot pa tālruni 112!

AS „Sadales tīkls” ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu visā Latvijas teritorijā un elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums ir gandrīz 95 000 kilometri.

Lietotāju raksti