AS „Sadales tīkls” brīdina: zemā temperatūra vietām var ietekmēt elektroapgādi

Šodien un turpmākajās dienās, kad Latvijā sals pārsniegs -25 grādu robežu, AS „Sadales tīkls” pastiprināti sekos līdzi nepārtrauktas elektroapgādes  nodrošināšanai Latvijā. Zemā temperatūra var ietekmēt elektroapgādi - var tikt traucēts elektroiekārtu darbs, līdz ar to nepieciešamības gadījumā bojājumu novēršanā tiks iesaistītas papildu elektromontieru brigādes. Notiek sazināšanās arī ar pašvaldībām.

Gatavojoties salam un, lai nodrošinātu iespējamo elektroapgādes traucējumu novēršanu iespējami īsākajā laikā, AS „Sadales tīkls” ir veicis vairākus preventīvus pasākumus. Īpaši zemās gaisa temperatūras periodā  AS „Sadales tīkls” neveic plānveida elektrotīkla atslēgumus, kā arī tehniskais personāls izvērtē katra bojājumu novēršanai nepieciešamo laiku, sazinoties ar pašvaldībām, novērtējot situāciju un apzinot rīcības plānu. Elektroenerģijas pārtraukumu gadījumos prioritāri elektroapgāde tiek atjaunota sociālas nozīmes iestādēs  - slimnīcās, skolās, bērnudārzos, pašvaldības infrastruktūras objektos – katlumājās, attīrīšanas iekārtās, u.c.

Elektroapgādes kvalitātei kritiskā robeža sākas no -25°, līdz ar to, zemajai temperatūrai pārsniedzot vairākus aukstuma rekordus, valsts austrumu rajonos noslīdot līdz pat -30°, vietām var tikt traucēta elektroapgāde. Neskatoties uz to, ka ir sasniegta kritiskā robeža, bojājumu skaits ir neliels -  tie ir specifiski, īslaicīgi bojājumi, kuru novēršanā tiek iesaistītas operatīvās izbraukuma brigādes, lai pēc iespējas ātrāk novērstu iespējamās neērtības iedzīvotājiem.

Ļoti zemas ārgaisa temperatūras, - 25°, un vairāk, atstāj iespaidu uz gaisvadu elektrolīnijām ar alumīnija vai alumīnija – dzelzs vadiem un elektroiekārtām. Lielā aukstumā gaisvadu līnijas  nospriegojas, uz tiem veidojas ledus un sniega kārta, un šo iemeslu dēļ  atsevišķās vietās vadi papildus tiek noslogoti, saraujas un var pārtrūkt.  Zemā temperatūra ietekmē arī apakšstaciju slēdžu un mehānismu darbību. Kā jebkuras mehāniskas ierīces, arī slēdži tiek eļļoti, un ļoti zemā temperatūrā šī eļļa sabiezē – tieši tādus pašus procesus ikviens automašīnas vadītājs redz, no rīta cenšoties iedarbināt savu automašīnu. Jāpiebilst, ka apakšstaciju slēdži minētā iemesla dēļ tiek apsildīti, taču ekstremāli zemā temperatūrā ar to nepietiek.

Gaisa temperatūrai noslīdot zem - 25 grādu atzīmes, īpaši vējainā laikā, ir apgrūtināta arī personāla darbība, jo šādos apstākļos strādāt balstos, remontējot līnijas, ir ļoti sarežģīti, jo jāveic papildu pasākumi personāla drošībai. Tādējādi ziemā darbu ietekmē arī cilvēciskais faktors.
 
Tā kā aukstajā laikā vietām var trūkt nospriegoti gaisvadu līniju vadi vai balstu atsaites, aicinām iedzīvotājus nekādā gadījumā tiem netuvoties jo šāds iekārtu stāvoklis var apdraudēt iedzīvotāju dzīvību. Konstatējot bīstamu situāciju elektrolīniju un elektroiekārtu tuvumā, aicinām zvanīt Klientu servisam pa tālruni 80 200 404.

Ja aukstuma dēļ tiek traucēta elektroapgāde, par atslēgumu un tā novēršanas gaitu klienti tiks informēti ar īsziņas (SMS) vai e-pasta palīdzību. Par bojājumiem SMS tiek sūtīti tikai uz datubāzē reģistrēto lietotāju norādīto kontakttālruni. Klienti, kuri nesaņem operatīvos paziņojumus īsziņas veidā vai e-pasta vēstulē, aicināti pārbaudīt un aktualizēt savu kontaktinformāciju, sūtot e-pasta vēstuli uz [email protected] vai zvanot pa tālruni 80 200 403, jo tā ir iespēja operatīvi saņemt informāciju par sava īpašuma elektroapgādi.

Lietotāju raksti