Atklās rekonstruētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Alūksnē

Ceturtdien, 2. jūlijā būves pieņemšanas komisija pieņēma ekspluatācijā mūsdienīgās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Alūksnē, kuru rekonstrukcija notika Kohēzijas fonda atbalstītā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseina pilsētās” ietvaros.

8. jūlijā notiks objekta svinīgā atklāšana, kurā piedalīsies arī vides ministrs Raimonds Vējonis.

Šis ir pirmais objekts jaunajā Alūksnes novada pašvaldībā, kas tiek pieņemts ekspluatācijā. Komisija, kuras darbu vadīja būvinspektore Aina Kaukala un kurā strādāja būvvaldes vadītāja Līga Šķepaste, SIA „Rūpe” valdes loceklis Valfrīds Vilks, būvuzņēmēja a/s „Per Aarsleff” Latvijas filiāles izpilddirektors Roberts Mončinskis un a/s „Per Aarsleff” projektu vadītājs Eduards Burijs, pieaicinot SIA „LaKalme” būvuzraugu Ansi Reikmani, kopā ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāju Aivaru Fominu un izpilddirektori Janīnu Čugunovu iepazinās ar būvēm un attīrīšanas sistēmas darbību, novērtēja kvalitāti un paveikto darbu.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs A. Fomins atzina, ka rekonstruēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pieņemšana ekspluatācijā ir patīkams notikums pirmajās novada pašvaldības darbības dienās.

- Manuprāt tas ir ļoti labs sākums. Domājot par vides aizsardzību, ir sakopta vēl viena vieta. Iekārtas strādā efektīvi, jo attīrītā ūdens analīzes ir vairākkārt labākas kā tām vajadzētu būt pēc noteiktiem normatīviem, - sacīja A. Fomins.

Arī Alūksnes novada domes izpilddirektore J. Čugunova atzina, ka šis ir pozitīvs un emocionāls brīdis, uzsākot darbu.

- Priecājos, ka Alūksnes pilsētā ir izveidota mūsdienīga notekūdeņu attīrīšanas sistēma, kas ir ļoti svarīgi no vides viedokļa, - sacīja J. Čugunova.

A/s „Per Aarsleff” Latvijas filiāles izpilddirektors R. Mončinskis novērtēja, ka objekts ir izdevies, lai gan darbi aizkavējās, jo paralēli tika strādāts vairākos citos celtniecības objektos Latvijā.

- Kopīgā projektā daudz atkarīgs no pasūtītāja un no pašvaldības. Alūksnē bija veiksmīga sadarbība un tas ir ļoti nozīmīgi. Šobrīd te strādājam vēl vienā objektā – būvējam ūdens atdzelžošanas staciju, kas jāpabeidz līdz šī gada beigām. Tas būs izdarīts, - norādīja R. Mončinskis.

Ar ekspluatācijā nodoto būvobjektu apmierināts ir arī pasūtītājs – SIA „Rūpe” valdes loceklis Valfrīds Vilks.

- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija nav tiešais ieguvums klientiem, taču tas ir ieguldījums vides aizsardzībā - dabā atgriezīsim tīru ūdeni. Līdz ar to kā uzņēmums būsim mazāk pakļauti riskam piesārņot dabu, - sacīja V. Vilks.

Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseina pilsētās” 66% apmērā finansē no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem, pārējo līdzfinansējumu veido valsts budžeta, Alūksnes pilsētas domes un SIA „Rūpe” līdzekļi.

Lietotāju raksti