Attīstīs izglītības iestādes

Lai attīstītu pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru un tādējādi veicinātu vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, pilsētām Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu aktivitātē būs pieejami vairāk nekā 24 miljoni latu.

Šonedēļ nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centri saņems uzaicinājumus iesniegt projektu pieteikumus.
Piesaistot ES fondu finansējumu, pašvaldībām ir iespēja būvēt jaunus bērnudārzus vai renovēt esošos, tai skaitā īstenot energoefektivitātes pasākumus, labiekārtojot pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju, modernizējot aprīkojumu un nodrošinot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem un vecākiem ar bērniem.

Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 24,74 miljoni latu, tajā skaitā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 21,03 miljoni latu, bet nacionālais publiskais finansējums – 3,71 miljons latu.
Tiek plānots, ka par šiem līdzekļiem līdz 2013.gadam varētu uzbūvēt vai paplašināt vairāk nekā 10 bērnudārzus tādējādi par 11% samazinot rindas uz vietām bērnudārzos.

Projekta iesniedzēji var būt nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru - Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Cēsu, Ventspils, Jūrmalas, Ogres, Bauskas, Aizkraukles, Siguldas, Limbažu, Alūksnes, Valkas, Gulbenes, Kuldīgas, Madonas, Saldus, Tukuma, Smiltenes, Talsu, Dobeles, Krāslavas, Balvu, Līvānu, Preiļu, Ludzas un Rīgas pašvaldības dome vai tās izveidotā iestāde, kas ir reģistrēta nodokļu maksātāju reģistrā.

Lai veicinātu valsts teritoriju līdzsvarotu attīstību, ir noteiktas kvotas plānošanas reģioniem un Rīgas pilsētai, pamatojoties uz statistikas datiem par sociāli ekonomiskajiem rādītājiem. Zemgales plānošanas reģiona kvota ir 3,37 miljoni latu, Latgales plānošanas reģiona – 3,5 miljoni latu, Kurzemes plānošanas reģiona – 4,48 miljoni latu, Vidzemes plānošanas reģiona – 2,72 miljoni latu, Rīgas plānošanas reģiona – 4,85 miljoni latu, Rīgas pilsētas – 2,1 miljons latu.

Aktivitātes īstenošanu nodrošinās Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija kā atbildīgā iestāde un Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā sadarbības iestāde.
Projektu iesniegumi pirmās atlases kārtas ietvaros ir jāiesniedz līdz 2008.gada 13.novembrim. Otrā atlases kārta tiek izsludināta, ja līdz 2009.gada 31.augustam nav noslēgtas vienošanās par visu aktivitātei pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjomu.

Projekta īstenošanas ilgums nedrīkstēs pārsniegt trīs gadus.

Lietotāju raksti