Atvērt sirdi Dievam

Dievs tapa par cilvēku un sāka dzīvot starp mums – tā ir viena no lielākajām mūsu ticības patiesībām. Vairāk kā pirms 2000 gadiem Dievs nāca uz šīs zemes, lai būtu kopā ar cilvēkiem. Jēzus Kristus, cilvēks un Dievs, piedzima Betlēmē. Ziemassvētku laiks nav tikai atcerēšanās, bet tas ir arī notikums, jo Dievs nāk pie katra no mums. Viņš gluži vai no jauna piedzimst cilvēku sirdīs. Cilvēks nav spējīgs saskatīt visu, viņam nav visas informācijas par apkārtējo pasauli, visumu.

Cilvēkiem nereti ir grūti izprast dabas likumus, bet vēl grūtāk ir izprast lietas, kuras skar Dievu. Dažiem cilvēkiem ir nepieciešamas brilles, lai saskatītu lietu formas, tāpat ir vajadzīgas arī brilles, lai saskatītu Dieva darbus. Mūsu ticība tad arī ir šīs brilles, jo tieši pateicoties ticībai mēs varam sastapt Dievu, kurš darbojas šajā pasaulē. Tikai ticīgs cilvēks ir spējīgs atvērt sirdi Dieva priekšā un ieaicināt viņu tajā.

Arī Marijai un Jāzepam bija nepieciešama ticība. Tā bija nepieciešama arī tiem ganiņiem, kuri lūkojās uz Jēzus bērniņu silītē. Arī mēs nākam pie Jēzus silītes ar savu ticību, lai satiktos ar Dievu, kurš mums katram ko dāvā. Mēs nākam arī, lai nostātos blakus Marijai un Jāzepam kopā ar ganiņiem. Visi kopā mēs skatāmies uz Jēzu un apbrīnojam viņa nākšanu šajā pasaulē un milzīgo mīlestību. Mēs nākam, lai būtu kopā ar labas gribas cilvēkiem un lūgtu, lai Dievs dāvā mums savu gaismu un dāvina mums savu mieru un mīlestību.

Dievs nāk gan pie tiem, kuri ir baznīcā, gan tiem, kuri ir tālu no tās. Viņš gaida katru cilvēku un gaida, kad katrs no mums atvērs viņam savu sirdi, lai viņš to piepildītu ar savām žēlastībām.

Lietotāju raksti