Birojs „Aprūpe mājās” Alūksnē darbu nepārtrauc

Alūksnes pilsētas Sociālās palīdzības centrā birojs „Aprūpe mājās” darbojas jau devīto gadu un sabiedrībā izplatījusies informācija, ka minētais pakalpojums pašvaldībā tiek likvidēts, ir nepatiesa.

Sociālās palīdzības centra vadītāja Lolita Krūmiņa norāda, ka pašlaik Latvijā ir pieejami dažādi sociālie pakalpojumi – sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe institūcijās, sociālā aprūpe mājās. Alūksnes pilsētas Sociālās palīdzības centra birojs „Aprūpe mājās” sniedz aprūpes pakalpojumus Alūksnes pilsētā dzīvojošām vientuļām, vecām, darba nespējīgām personām, kuras nespēj sevi aprūpēt, kurām nav ģimenes apgādība un kuras nav noslēgušas testamentāru vienošanos ar kādu fizisku vai juridisku personu, izņemot minēto biroju.

- Biroja darbinieki sniedz pakalpojumus personiskajā aprūpē, piemēram, lai nodrošinātu higiēnas ievērošanu, palīdzētu apģērbties vai lietot medikamentus, izsaukt ārstu un citus medicīnas darbiniekus. Tāpat biroja „Aprūpe mājās” pakalpojumu klāstā ir ikdienas mājas darbi – dzīvojamo telpu uzkopšana, pārtikas produktu un ikdienas preču pirkšana un piegāde, palīdzība komunālo maksājumu kārtošanā, palīdzība kurināmā piegādē un kurināšanā, - stāsta L. Krūmiņa.

Viņa skaidro, ka katras personas aprūpes nepieciešamību nosaka ģimenes ārsts un sociālais darbinieks, izvērtējot, cik klients pats ir spējīgs risināt savas problēmas. Katram klientam aprūpes mājās pakalpojumi tiek noteikti pēc individuālā aprūpes plāna.

- Šobrīd, ņemot vērā finansiālo situāciju, birojā „Aprūpe mājās” ir likvidēta viena aprūpes darbinieka štata vieta. Biroju vada profesionāla sociālā darbiniece Zanda Poruka, kura sagatavo arī dokumentus personas ievietošanai diennakts aprūpes iestādē. Klientu aprūpi veic pieci sociālie aprūpētāji. Viens aprūpes darbinieks ir sertificēta medmāsa. Šobrīd birojam „Aprūpe mājās” ir noslēgti 27 līgumi par aprūpi un viens līgums noslēgts individuāli, - skaidro L. Krūmiņa.

Līdzdalības maksas apmērs par aprūpes mājās pakalpojumiem pensionāriem un invalīdiem ar Alūksnes pilsētas domes lēmumu ir noteikta, atkarībā no sniegtās aprūpes līmeņa. Ja personai ir nepieciešama aprūpe mājās, bet viņai saskaņā ar Civillikumu ir palīgspējīgi apgādnieki, tad samaksu par aprūpi mājās veic apgādnieki. Šobrīd tas ir Ls 2,05 par stundu.

L. Krūmiņa atgādina, ka sociālās palīdzības centrā strādā arī medicīniskās aprūpes kabinets. Tā pakalpojumi pieejami pilsētas mazturīgajiem iedzīvotājiem, invalīdiem un iedzīvotājiem, kuri uz laiku nonākuši materiālās grūtībās, kā arī Sarkanā Krusta biedriem.

Medicīnas kabinetā strādā sertificēta medicīnas māsa Anda Vīksna. Kabinetā pakalpojumus var saņemt darbdienās no pulksten 9 līdz 12, bet no pulksten 13 līdz 17 medmāsa dodas mājas vizītēs.

- Medicīnas kabinetā ir iespējams izmērīt asinsspiedienu, izdarīt intravenozās un intramuskulārās injekcijas, kā arī veikt pārsiešanu. Šīs manipulācijas tiek veiktas pēc ģimenes ārsta un ārstējošā ārsta norādījuma ar pacienta iegādātiem medikamentiem. Mājās tiek apmeklētas personas ar invaliditāti, Sarkanā Krusta biedri un biroja „Aprūpe mājās” klienti, - informē L. Krūmiņa.

Sociālās palīdzības centrs sadarbojas ar Tehnisko palīglīdzekļu centru Valmierā, kur var pasūtīt dažādus nepieciešamos palīglīdzekļus. Alūksnē Tehnisko palīglīdzekļu centra speciālisti pacientus pieņem vienu reizi mēnesī Sociālās palīdzības centrā. Lai pielāgotu palīgierīci konkrētai personai, jāvēršas pie ģimenes ārsta, kurš nosaka palīglīdzekļa atbilstību un izdod attiecīgu izziņu.

- Sociālās palīdzības centra darbinieki palīdz noformēt iesniegumu par palīglīdzekļa nepieciešamību. Apmeklētājus lūdzam ņemt līdzi pasi, pensionāra vai invalīda apliecību un medicīnisko izziņu 027/u. Pacientam būtu jāzina savs svars un garums, vai palīglīdzeklis būs paredzēts lietošanai telpās vai uz ielas. Jāuzsver gan, ka šis ir maksas pakalpojums, jo Tehnisko palīglīdzekļu centrs noslēdz līgumu ar pacientu par attiecīgā tehniskā palīglīdzekļa nomu. Par tā lietošanu gadā vidēji jārēķinās ar pieciem latiem un ierīce tiek atstāta personas lietošanā mūžīgi, - stāsta L. Krūmiņa.

Lietotāju raksti