Būvvalde aicina uzņēmējus būt vērīgākiem 4

Uzņēmumiem, kuri kādās esošās ēkās un telpās nolēmuši ierīkot jaunas institūcijas ar citu funkciju, jāievēro valsts normatīvajos aktos noteiktā kārtība un procedūras, pretējā gadījumā nākas saskarties ar pašu rīcības radītām problēmām.

Alūksnes novada Būvvaldes vadītājs Arvīds Račinskis norāda, ka šādai pārgalvīgai rīcībai, iedibinot jaunas funkcijas kādā ēkā vai telpā bez normatīvo aktu prasību ievērošanas, var būt juridiskas sekas un pat aizliegums īstenot iecerēto.

“Bieži nākas saskarties ar uzņēmēju izbrīnu par to, ka Būvvalde ir fiksējusi nelikumīgas darbības gadījumos, ja, piemēram, esošas noliktavu vai administratīvas ēkas vai telpas tiek izmantotas izklaides vai ēdināšanas vajadzībām. Atrunu pamatā ir apgalvojums, ka telpas nav pārbūvētas vai plānojums nav izmainīts. Taču ikvienam ir jāatceras, ka normatīvajos aktos, kas regulē būvniecības jomu Latvijā, ir noteikti konkrēti ēku, būvju un telpu lietošanas mērķi, ēkas tiek klasificētas,” uzsver A.Račinskis.

Piemēram, ēkas tiek iedalītas grupās un apakšgrupās, kur galvenās grupas ir dzīvojamās mājas un nedzīvojamās ēkas, un katra no šīm grupām atsevišķi klasificējas daudzās apakšgrupās, piemēram, nedzīvojamās ēkas ir viesnīcas, biroju, tirdzniecības, staciju, garāžu, rūpnieciskās ražošanas, pašizklaides, izglītības, sporta un ārstniecības un citas. Savukārt to, kāda funkcija var būt ēkai, kas atrodas noteiktā vietā, nosaka gan pašvaldības saistošie noteikumi par teritorijas izmantošanu un apbūvi, gan daudzi būvnormatīvi un noteikumi.

“Aicinu uzņēmējus pievērst uzmanību tam, ka esošu ēku funkcijas maiņa, pat neveicot iekštelpu plānojuma izmaiņas, ir veicama, stingri ievērojot būvniecības likumā noteikto kārtību. Šāda darbība bez nokārtotas būvniecības ieceres dokumentācijas ir kvalificējama kā patvaļīga būvniecība, ēkas vai telpu ekspluatācija,” uzsver A.Račinskis un aicina uzņēmējus pirms līdzekļu ieguldīšanas kādā iecerē, vispirms konsultēties ar Būvvaldi, jo iespējams, ka jūsu izvēlētajā vietā iecerētās funkcijas nemaz nav iespējams īstenot.

Komentāri 4

y6uol

Izlasiju un parlasiju, bet ta ari nesapratu, ko ar to grbeja teikt. Laikam sitais galvenais buvnieks uznmemas PVD un citas funkcijas

pirms 6 gadiem, 2014.11.22 11:18

sesks

Ļoti vienkārši doktorātu nevar taisīt Autoostā vai iepirkšanās centru Atejā......

pirms 6 gadiem, 2014.11.23 08:15

!!!

Doktorātu var taisīt autoostā, ja ir ievēroti sanitāri noteikumi. Dzīvojamajās ēkās nevar tik viegli izvietot veikalu, vai spēļu zāli, kā tas ir pie mums. Es gan tādus brīnumus, būvnoteikumos neesmu lasījis, ka tagad, lai izveidotu veikalu nedzīvojamās telpās, tā tiks kvalificēta kā patvaļīga būvniecība. Varbūt tas kungs varētu paskatīties uz tā saukto kultūras namu, kur tā piebūve tiek celta ezerā, pamati ir zemāk par ezera līmeni. Kas šeit var iznākt ar to legālo būvniecību?Alūksnē jau ierasts, jo lielāks purvs jo lielāka celtne

pirms 6 gadiem, 2014.11.24 10:00

jautājums

Šitai Būvvaldei jāsāk pašai ar sevi - ievērot likumdošanu un normatīvos aktus! Kapēc būvatļaujas netiek izsniegtas pašvaldībai piederošajiem objektiem, kuros notiek remontdarbi?

pirms 6 gadiem, 2014.12.02 19:17

Lietotāju raksti