Ceļu policijai šogad degvielai naudas mazāk...

„Ceļu policijai šogad degvielai naudas mazāk", raksta „Diena" 2009.gada 3.janvāra numurā un LETA. Diemžēl ne Valsts policijas vadība ar tās priekšnieku ģenerāli Aldi Lieljuksi priekšgalā, ne iekšlietu ministrs Mareks Segliņš, ne arī ministru prezidents Ivars Godmanis nesadzirdēja Neatkarīgās policistu arodbiedrības (NPA) 2008.gada 20.decembrī izplatīto paziņojumu, jo citādi būtu rīkojušies tikpat aktīvi un ātri, kā tas notika, grozot likumus un noteikumus, samazinot darbinieku skaitu.

NPA jau informēja sabiedrību un presi, ka kopā ar citām Iekšlietu ministrijas arodbiedrībām 2008.gada 18.decembrī tika uzaicināta uz tikšanos ar Iekšlietu ministru Mareku Segliņu, lai pārrunātu jautājumus par atalgojumu un 2009.gada budžeta situāciju. Varbūt pēc šī, atkārtota, atgādinājuma amatpersonas sāks rīkoties?


Tikšanas laikā NPA, papildus atalgojuma samazināšanai, ko piedāvā ministra un dienestu priekšnieki, ierosināja ministram Marekam Segliņam un klātesošajiem priekšniekiem aizliegt izmantot dienesta transportu personīgām vajadzībām: braukšanai no mājām uz darbu un otrādi, medībās, uz tirgu, uz teātri un tml. Šāds aizliegums papildus ietaupītu ik mēnesi ap 50-70 tūkstošu un pat vairāk latu. No minētas summas varētu ik mēnesi prēmēt pa 100 latiem no 500 līdz 700 policijas, robežsardzes, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekus.
Diemžēl ministrs M.Segliņš nevēlas apturēt nodokļu maksātāju naudas izsaimniekošanu, jo nevar pieļaut, ka ģenerālis A.Lieljuksis nespēs nekavējoties ierasties pie ministra, ja tam nebūšot dienesta automašīnas.

 

Ministrs M.Segliņš gan nepaskaidroja klātesošiem, kāpēc arī citiem 400-500 darbiniekiem, kurus ministrs neplāno pēkšņi izsaukt pie sevis, būtu jāizmanto dienesta mašīnas diendienā un arī brīvdienās personīgām vajadzībām.


Ministrs un klātesoši dienestu priekšnieki nevēlējās turpināt sarunu par šo, diezgan samilzušu problēmu, jo noteikti tas skar arī viņu personīgās intereses. Nav noslēpums, ka dienesta transporta izmantošana personīgām vajadzībā rada tā izmantotājam papildus ienākumus, par kuriem netiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un sociālais nodoklis.


Izmantojot dienesta mašīnu, netiek maksāta atlīdzība par tās izmantošanu, par degvielas nodedzināšanu, par amortizāciju, kā arī pievienotas vērtības nodoklis, kurš ar 2009.gada 1.janvāri nu jau būs 21%. Tajā pašā laikā vairāki tūkstoši Iekšlietu ministrijas dienestu darbiniekiem nav tiesības saņemt papildus atlīdzinājumu par sava personīga vai sabiedriska transporta izmantošanu braukšanai uz darbu, braukšanai medībās un tml. Šie darbinieki spiesti apmaksāt ceļa izdevumus no savas algas.

 

Šāda nevienlīdzīga situācija, pat diskriminācija, tiek veikta ar iekšlietu ministra Mareka Segliņa kluso atbalstu, jo nekas neliecina par M.Segliņa vēlmi ieviest kārtību, lai apturētu gan nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu, gan nevienlīdzīgu situāciju vai pat diskrimināciju. Arī par nodokļu aprēķināšanu un ieturēšanu par dienesta transporta izmantošanu personīgām vajadzībām netiek domāts.


Savukārt dienestu priekšniekiem, to starpā Valsts policijas priekšniekam Aldim Lieljuksim, vispirms bija jāierosina ne tikai pārtraukt valsts naudas izšķērdēšanu, bet arī veikt pasākumus par maksas ieturēšanu un nodokļu aprēķināšanu par dienesta transporta izmantošanu personīgām vajadzībām.


Neatkarīgās policistu arodbiedrības uzskatā šajā situācijā jāiejaucas ne tikai Ministru prezidentam Ivaram Godmanim, bet arī Valsts kontrolei, Tiesībsargam, LR Ģenerālprokuroram, Valsts ieņēmuma dienestam.

Lietotāju raksti