CSDD piedāvā iespēju elektroniskajā vidē sekot līdzi vadītāju apmācības procesam un tā rezultātiem

Pilnveidojot e-pakalpojumu (https://e.csdd.lv) klāstu, CSDD radījusi jaunus pakalpojumus topošajiem un jaunajiem autovadītājiem, kā arī autoskolu instruktoriem un pasniedzējiem. Tie atvieglo un padara pārskatāmāku ikdienas mācību procesu, palīdz topošajiem šoferiem un viņu apmācītājiem elektroniskajā vidē sekot līdzi apmācības procesam un tā rezultātiem. Tādējādi atkrīt nepieciešamība lietas atcerēties vai pierakstīt blociņos.

Proti, topošie autovadītāji var saņemt informāciju par savu teorētisko nodarbību grafiku un notikušajām braukšanas apmācības nodarbībām. Savukārt tikko eksāmenu nokārtojušie šoferi var redzēt sava braukšanas pārbaudījuma rezultātus (protokolu), bet autoskolu instruktori un pasniedzēji var uzzināt informāciju par savu kursantu sekmību (kārtoto eksāmenu statistiku).

Šī informācija meklējama CSDD e-pakalpojumu sadaļas „Vadītāja kvalifikācija” apakšsadaļās „Informācija par apmācību autoskolās” un „Pasniedzēju un instruktoru informācija par apmācību autoskolās”. Lai izmantotu šos pakalpojumus, personām ir jāreģistrējas CSDD e-pakalpojumos (reģistrēšanās ir bez maksas).

CSDD e-pakalpojumi nodrošina klientiem iespējas saņemt mūsdienīgus, ātrus un drošus pakalpojumus. Tāpat tie samazina birokrātiju un ir „zaļi domājoši”. E-pakalpojumos CSDD piedāvā fiziskām un juridiskām personām saņemt informāciju, pakalpojumus, atgādinājumus no Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistra un veikt maksājumus. Piemēram, bezmaksas informāciju par sevi kā autovadītāju (vadītāja apliecības, medicīniskās uzziņas termiņi; pārkāpumu uzskaites punkti); bezmaksas atgādinājumus par savu transportlīdzekļu tehniskās apskates un OCTA polises termiņiem; maksājumus par tehnisko apskati.

Populārākie CSDD e-pakalpojumi ir vienas dienas braukšanas atļaujas saņemšana; maksājumi par tehnisko apskati; informācija par transportlīdzekļu tehniskās apskates un nobraukuma datiem; pieteikšanās vadītāja eksāmeniem; velosipēdu reģistrācija u.c.

CSDD e-pakalpojumi izveidoti 2009.gadā, savukārt pirms diviem gadiem uz to bāzes izveidota un darbību uzsākusi CSDD mobilā aplikācija. Aktīvi CSDD e-pakalpojumu lietotāji ir 391 tūkstotis personu, tajā skaitā ap 15 tūkstoši juridisko personu (uzņēmumu).

Lietotāju raksti