Darbīgā vasara Jaunannā

Ar rudens  ziedu krāšņumu izsmaržo vasara, kura mums nesusi gan saulainas dienas, gan atmiņā paliekošus notikumus.

Jaunannas pamatskolas bērni darbīgi un radoši pavadīja šo vasaru. Viens no spilgtākajiem notikumiem bija piedalīšanās  X  Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Neskatoties uz to, ka mūsu skola ir mazākā novadā, svētkos piedalījās divi kolektīvi. Daugavas stadiona dejotāju pulku kuplināja 3.-6. klašu deju kolektīvs ar vadītāju Aivu Vilciņu. Mežaparka Lielo estrādi skandināja 5.-9. klašu koris Ināras Kravales vadībā.

Visu  mācību gadu mūsu skolā aktīvi darbojās skolēnu līdzpārvalde, organizājot ārpusstundu pasākumus. Arī vasaras brīvdienās aktīvākās līdzpārvaldes meitenes Liene Gusta, Silga Naudiņa un Sarmīte Maļiņina piedalījās Alūksnes Bērnu un jauniešu centra  organizētajā piecu dienu garajā „ Vasaras skolā” Zeltiņos. Šeit, darbojoties kopā ar centra metodiķiem un treneriem , jaunietes veica dažādus uzdevumus, kas bija vērsti uz komunikācijas prasmju izkopšanu, savstarpējo uzticēšanos , darbošanos komandā. „Vasaras skolas” apmācība dalībniecēm deva pieredzi un jaunas idejas organizējot skolas līdzpārvaldes aktivitātes.
Mūsu skolas un Jaunannas  Mūzikas un mākslas skolas kopīgi veidotais projekts „Pārmaiņu iespējas skolām”, bija viens no tiem , kuru atbalstīja Sorosa fonds. Šī projekta ietvaros  skolēni , viņu vecāki un arī vecvecāki piedalījās  dažāda veida aktivitātēs, piemēram, apguva ģitārspēli, keramiku, svešvalodas, jaunākās rokdarbu tehnikas. Vasaras periodā visaktīvāk darbojās džudisti. Džudo nodarbības apmeklēja dažāda vecuma pagasta iedzīvotāji. Gan zēni, gan arī meitenes apguva pirmos pamatus džudo mākslā.

Mēs esam arī čakli lasītāji- Bērnu žūrijas dalībnieki. Nu jau par tradīciju ir kļuvusi divu dienu ekskursija labākajiem lasītājiem. Šogad neaizmirstamākais piedzīvojums bija zvaigžņu lietus vērošana Jaunlaicenē un talantu konkurss. Paldies bibliotekārei Velgai Ločmelei par bērnu mudināšanu lasīt grāmatas !

Atlicis vēl pavisam nedaudz un būs klāt 1.septembris . Skola ir saposta, un skolotāji ar jaunām idejām un  darba sparu ir gatavi sagaidīt savus skolēnus nākamajam darba cēlienam.

Lietotāju raksti