"Dārgs ir mirklis, dāvinot citiem prieku!" (Ina Java)

Ar šādu domu dzejas dienās 11.septembrī pie mums pirmo reizi ar koncertu viesojās Trapenes pagasta pensionāru padomes sieviešu ansamblis ,,Atmoda’’, vadītāja Ina Java, kura ir ne vien vadītāja šim skanīgajam ansamblim, bet arī vada meiteņu trio ,,Enepart’’( lasi Trapene tikai no otra gala).

Koncertu atklāja ļoti aktīvā, arī visa kolektīva dvēsele, padomes  vadītāja Antonija Mamedova. Viņa klātesošiem novēlēja sirds mieru, labas doma, veselību, kuru nevar nopirkt par nekādu naudu, kāda nu kuram tā ir ar to jāsadzīvo un jāpriecājas par katru dienu, kuru pavadām zem šīs saules.

 Plašo un daudzpusīgo koncertu ievadīja ar dziesmu ,,Latvijai’’ Inas Javas teksts un mūzika. Pavisam bija 12. dziesmas. ,,Trapenei’’ ( Inas Javas teksts un mūzika) ,,Gaujienas Gaujai’’ ( Ojārs Vācietis, Inas Javas mūzika) ,,Atvasara’’ ( teksts un mūzika Ina Java) ,, Cilvēkam cilvēku jāsatiek’’. Raimonds Pauls,, Vasaras sapnis’’ ,,Cosi fan tutte’’, ,,Somu pirts’’, (Dunajevska ,,Kapteinis’’( latviskais teksts Ina Java), ,,Baltā puķe’’, ,,Mīļie puiši’’ koncerts beidzās ar dvēselisku dziesmu ,,Pie Dieviņa gari galdi’’.

Ina Java raksta arī dzejoļus, vienu viņa arī nolasīja.

Pabaro dvēseli
            Pirms sēdies pie pusdienu galda-
Dvēsele arī pār vēderu valda.
Pietiks ar klusu dziesmu
 Un kamīnā iekurtu liesmu.
Pabaro acis
            Pirms tu no galda aizgaiņā mušas-
Acis arī ir izsalkušas.
Nevajag smalku un dārgu lietu-
Pietiks ar zeltainu saules staru.

Pēc šī emocionālā un dvēseliskā pasākuma ciemiņi aprunājās ar iemītniekiem un atrada te pazīstamas sejas pat senus darba biedrus, piemēram, Marta Rozenberga atklāja, ka kādreiz vilnas vērptuvē kopā strādājušos ar aktīvo padomes vadītāju Antoniju Mamedovu. Puķes tika pasniegtas arī Līvijai Krauklei.

jāpiezīmē, ka trapenietes nebrauca ar tukšām rokām līdzi tika atvests arī milzīgs dārza karalis ķirbis.

 Pirms došanās projām viesi vēl uzkavējās rehabilitācijas telpā pie kafijas tases. Te vadītāja Antonija ar katru dziedātajā iepazīstināja vairāk. Maija Miķele (agrāk bijusi 1-4 klašu skolotāja, 25 gadus mācību pārzine Trapenes pamatskolā), Broņislava Dzelzkalēja (strādājusi par skolotāju), Silva Gailīte (pēc profesijas grāmatvede), Sandra Vītola vēl strādā sociālajā darbā Trapenē, Anna Vāciete (40 gadus strādā skolā par pavāri), Rasma Medonova, Ināra Stikute (agrāk bija slavena teļkopēja kolhozā ,,Trapene’’). Visbeidzot Ļuba Vizuļina, kuru raksturoja kā ļoti uzņēmīgu pensionāri un ansambļa dalībnieci, kura vienīgā no astoņām sievām nedzīvo Trapenes centrā. Pats ansamblis ir ļoti jauns, darbu uzsācis tikai 2014. gada 7. maijā, taču jau paspējis sevi parādīt. Antonija Mamedova ansambļa vadītāju raksturoja kā ļoti atraktīvu un zinošu, bez dzejas rakstīšanas, komponēšanas, viņa arī gleznojot.

Ansamblis šķīrās ar dziesmu ,,Projām jāiet’’. Taču tā bija tikai šķiršanās uz mirkli, jo klienti ļoti vēlējās viņu klātbūtni vēlreiz, jo patiesi aizsniedza viņu dvēseles visdziļākos nostūrus. Dziedātājas apsolīja un aicināja arī pie sevis, jo bija ievērojušas, ka viņu dziesmām piebalsoja arī klausītāji. Līdz citai reizei! Paldies!

Lietotāju raksti