Dārgumu meklēšana jeb vēlā rudens aktivitātes aprūpes centrā "Alūksne"

Aprūpes centrā ,,Alūksne’’, izmantojot vēl pēdējās bezsniega dienas 2. novembrī neliela interesentu grupa devās ekskursijā pa dzimtajām vietām, kuras papaplašina redzesloku un reizē bagātina dvēseli.
Pirmais mūsu pieturas punkts bija Opekalna draudzes baznīca, kura ir visaugstāk virs jūras līmeņa uzceltā baznīca (1774- 1779) Latvijā. Piedalījāmies arī dievkalpojumā.

Ar bagātīgi saņemto garīgo maizi brauciens turpinājās uz Jaunlaicenes muižas muzeju, kur mūs jau sagaidīja ļoti atraktīvā, erudītā un lomā iejutusies ar visu savu būtību vadītāja Sandra Jankovska. Stundas laikā uzzinājām par baronu un zemnieku dzīvi 18.- 20. gadsimtā lauku muižās, par to, kā sācies baronu fon Volfu dzimtas Vidzemes atzars. Iepazināmies ar baronu dzimtas koku, senajiem darba rīkiem, par to, ka vijolītes, kuras dažās kombinācijās rotā muzeju, ir muzeja simbols. Ieguvām informāciju par senajām spēlēm, par rotaļlietām 18. gadsimtā. Vienā mēs paši arī piedalījāmies - Vāveru tīšanā. Tā ir sena malēniešu rotaļa, domāta ziemas vakariem, vingrinot pirkstus un prātu. Sandra lieliski prata atdarināt skaņas - mazbānīša, kumeļa dipināšanu, dziedājām dziesmas, tostarp arī nerātnas, bet ar dziļu zemtekstu.


Malēnieši bijuši visos laikos jautri uz visādām trakulībām, tas palīdzēja izdzīvot grūtos laikus. Jautrība ienāca arī mūsu pulciņā, kādi arī atcerējās, ka viņu bērnībā dziedāts. Daudz uzzinājām un ar šo bagātību pietiks ilgākam laikam.

Muzejs un pati Jaunlaicenes muiža ir īsta dārgumu krātuve, no kuras var smelt un smelt.

Nākamais mūsu pieturas punkts bija jaunā Apes evaņģēliski luteriskās draudzes baznīca, kurā iesvētes dievkalpojums notika 2014. gada 21. septembrī.

Atgriežoties mājās, pa ceļam apskatījāmies malēnieša slavenā soļotāja Ādolfa Liepaskalna piemiņas akmeni, kā arī Karvā - Kaktiņu skolu, kurā mācījies slavenais novadnieks. Pēdējais apskates punkts bija mākslīgi uzpludinātais ezers Karvā.

Tā bija vērtīga ekskursija, atziņām pilna, viena no tām bija - nevajag nemaz braukt uz ārzemēm, tepat pie mums ir vislabāk un bagātāk.

Aprūpes centrā ,,Alūksne’’ aktivitāšu netrūkst. Notiek kārtējās mēneša jubilejas, pastaigas, adīšana un citas lietderīgas nodarbes. Tagad visi domājam par tradīciju un svētku dienām novembrī.

Lietotāju raksti