Diemžēl nelaimes turpina notikt

Viena no Valsts policijas prioritātēm vienmēr bijusi darbs ar bērniem un jauniešiem, organizējot visdažādākā rakstura preventīvus pasākumus, piedaloties aktivitātēs un vadot izglītojošas nodarbības gan izglītības iestādēs, gan jauniešu centros un vasaras nometnēs.

Šogad Vidzemes reģionā policijas darbinieki piedalījušies vai paši organizējuši gandrīz 900 dažāda rakstura aktivitātes, kuru galvenais mērķis bijis izglītot, atgādināt un vērst bērnu uzmanību uz aktuāliem ar drošību saistītiem jautājumiem. Vairāki desmiti to policijas darbinieku, kas tikušies ar bērniem un jauniešiem, atzīst - bērni ir ļoti zinoši, izglītoti, ar viņiem daudz strādāts izglītības iestādēs, skolās, daudz stāstījuši un darījuši vecāki.

Neatbildēts paliek jautājums, kas nedod mieru, ja jau bērni tik daudz zina, ir labi informēti par personisko drošību, par rīcību krīzes situācijās, par atbildību, KĀPĒC TURPINA NOTIKT NELAIMES, kurās cieš un nereti ļoti smagas traumas gūst ne tikai pusaudži, bet nereti pat 2-3 gadus veci mazuļi?

Lai meklētu atbildi uz šo jautājumu, policijas darbinieki Vidzemē šogad aktīvi iesaistījās darbā ne tikai ar jauniešiem. Rudenī aktīvi apmeklējām vecāku sapulces pirmsskolas izglītības iestādēs, visa gada garumā turpinājās darbs vispārizglītojošajās skolās, kurās policijas darbinieki vadīja nodarbības par tēmu “Vecāki. Bērns. Atbildība.”, uz sarunu aicinot skolēnu vecākus, lai atgādinātu un informētu viņus par prasībām, kuras bērna aprūpei un uzraudzībai vecākiem izvirza likums.

Gribam izteikt vislielāko paldies izglītības iestādēm visā Vidzemes reģionā, kas izmantoja policijas piedāvājumu un uzaicināja mūs iesaistīties izglītojošā darbā ar vecākiem. Tāpat paldies vecākiem, kas apmeklēja sapulces, un siltajiem pateicības vārdiem, kurus uzklausījām pēc nodarbībām.

Sācies vasaras brīvlaiks, mūsu atvasēm ir daudz vairāk brīva laika, nekā mēs, iespējams, to vēlētos. Un šis fakts vecākiem, nebaidos teikt, uzliek dubultu slodzi un atbildību. Mums jāatrod laiks un veids, kā palīdzēt organizēt laiku/ režīmu un plānot altivitātes pēc vasaras saules izslāpušajiem bērniem, jo tieši vecāki ir tie, kuriem likums uzliek par pienākumu rūpēties, lai bērns līdz 7 gadu vecumam netiktu atstāts bez uzraudzības, vai personas, ne jaunākas par 13 gadiem, uzraudzībā, lai bērns ar savu rīcību neapdraudētu ne savu, ne apkārtējo drošību un veselību. Nedrīkst pieļaut, lai bērna rīcības rezultātā netiktu bojāts citas personas īpašums vai izdarīti pārkāpumi, par kuriem paredzēta atbildība likumā. Tie, kas tagad lasa un domā, ka "nav jau laika, nav laika", atgādināšu angļu sakāmvārdu, ko bieži pati lietoju vecāku sapulcēs: “Nav jēgas audzināt bērnus, viņi tāpat izaugs līdzīgi Jums! AUDZINIET SEVI!”

Sākoties vasaras brīvlaikam, atgādinām, ka jums katrā laikā jāspēj atbildēt uz jautājumu: “Kur atrodas un ar ko nodarbojas jūsu nepilngadīgais bērns”? Un ir jāatrod laiks, lai kopā ar saviem mīluļiem pārrunātu dienas laikā veicamos darbus, rūpētos un sazinātos ar viņiem.

Mēs par vasaru bez asarām! :)

Lietotāju raksti