Draudu īsziņas – joks vai realitāte?

Vidzemes reģiona policijas iecirkņos vismaz reizi nedēļā tiek reģistrēti iesniegumi, kad policijā pēc palīdzības griežas iedzīvotāji, kas informē par saņemtām, visbiežāk anonīmām īsziņām vai telefona zvaniem, kuros tiek izteikti draudi saņēmēja vai viņa ģimenes locekļu veselībai vai arī saņemtajām īsziņām ir klaji aizskarošs raksturs.

Šādos gadījumos policija uzsāk resorisko pārbaudi, kuras laikā tiek noskaidrota zvanītāja vai īsziņu sūtītāja personība un izvērtēts, cik reāli ir minētie draudi un vai tie tiešām apdraud personas veselību un dzīvību.
 
Iedzīvotājiem svarīgi atcerēties, ka, saņemot šādas īsziņas, jāgriežas policijā ar iesniegumu, kurā jānorāda īsziņu vai telefona zvanu saņemšanas laiks, zvanītāja telefona numurs vai saņemtās sms teksts. Iesniegumā jānorāda arī iespējamā sūtītāja vai zvanītāja personība. Īsziņas neizdzēst, jo tās lietas izskatīšanas laikā kalpo kā pierādījums.

Policija, izvērtējot lietas apstākļus, lemj par kriminālprocesa uzsākšanu. Procesa ietvaros tiek noskaidroti draudus izteikušās personas rīcības motīvi un iespējas draudus īstenot. Katram, kas šādā veidā ( ar draudu sms vai zvanu palīdzību) mēģina risināt radušos konfliktus vai vienkārši „pajokot”, jāatceras, ka 95% gadījumu policija noskaidro personu, kas draudus izteikusi.

Policija vērš iedzīvotāju uzmanību, ka šādas darbības ir krimināli sodāmas un personas var tikt sauktas pie atbildības pēc KL 132. panta. Par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz 20 minimālajām mēnešalgām.
    
Nepilngadīgo lietu dienesta inspektori norāda, ka šīs problēmas ir aktuālas arī jauniešu vidū. Jaunieši viens otram ar sms palīdzību (vai komentāriem interneta portālos) draud ar fizisku izrēķināšanos vai publiski ņirgājas. Klasisks šādas sms piemērs: „Pēc skolas Tevi sagaidīs. ..” ( seko reāli draudi vai vairākpakāpju lamuvārdi) Pēc šādu un līdzīgu sms saņemšanas jauniešiem nereti rodas psiholoģiska rakstura problēmas, viņi atsakās iet uz skolu, pasliktinās sekmes un viņi ļoti pārdzīvo notikušo. Savukārt tie, kas nosūta aizskaroša rakstura īsziņas, neapzinās savas rīcības sekas. Kad ar iesniegumu jaunieši vai viņu vecāki griežas policijā, tiek izvērtēti lietas materiāli, notikušais reģistrēts elektronisko notikumu žurnālā un veiktas pārrunas ar bērniem un viņa vecākiem. Par šo pārkāpumu var tikt sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols par sīko huligānismu vai vecākiem par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu. Materiāls var tikt nosūtīts tiesai Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanai. Pēc tam jaunietis tiek ņemts Nepilngadīgo lietu dienesta inspekcijas uzskaitē.

Vecākiem jāatceras – ja konstatējat, ka jūsu bērns saskāries ar līdzīgām problēmām (pasliktinās sekmes, viņi nevēlas iet uz skolu, stāsta par konfliktiem klasē un tamlīdzīgi), Jums nav noteikti jānāk uz policiju. Pēc palīdzības varat griezties arī pilsētas pašvaldībā pie Sociālās palīdzības nodaļas speciālista, kas strādā ar ģimenēm un bērniem, tāpat par notikušo jāinformē klašu audzinātāji un skolu sociālie pedagogi.

Lietotāju raksti