Dzejas dienas Gaujienā

Ar tikko jaušamu rudens elpu lūpās un baltu dāliju rokās atnācis septembris – Dzejas mēnesis. Arī O.Vācieša Gaujienas vidusskolai tas nepagāja garām, bet, meklēdams jaunus dzejas ziedus, uzplauka vietā, kas jau izsenis auklē rakstīto vārdu.

14.septembrī skolas bibliotēkā notika Dzejas dienu pasākums. Grāmatu pasaulē labi iejutās skolēnu veidotās dzejas izlases. Tajās līdz ar pazīstamu dzejnieku darbiem savu vietu rada skolēnu daiļrade. 5.klasē savu dzejošanas māku rādīja  Ants Killi, Dairis Saldaks, Rēzija Strazdiņa, Uvis Klempners, Austris Silaunieks, 6.klasē – Krista Ķelpa, 7.klasē – Adrija Rubina, Niks Buža, 10.klasē – Kitija Ceriņa, 11.klasē – Kristīne Ozoliņa. Prieks par pašiem mazākajiem 3. un 4.klases, kas izstādei iesniedza krājumus tikai ar pašsacerētiem dzejoļiem.

Pasākumā skolēnu zināšanas dzejas pasaulē pārbaudīja skolotājas L.Kapačas veidotā viktorīna “Rainim – 145”, radoši darbi – sacerēt dzejoli pēc dotajiem atslēgas vārdiem un dramatizējot izvēlēties dzejoli no pašu veidotajām izlasēm. Gan 8., gan 11.klases komanda izvēlējās interpretācijai Kristīnes dzejoli, arī 10.klase atainoja savas klasesbiedrenes Kitijas dzejoli.
Pamatskolas grupā 1.vietu izcīnīja 8.klases komanda, 2.vietu dalīja 5. un 6.klase, 3.vietu – 7. un 9.klase. Vidusskolas grupā vienādu punktu skaitu izcīnīja visas trīs klases, kas liecina par noturīgām zināšanām par Tautas dzejnieku Raini, kā arī par radošu pieeju dzejas pasaulei.

Aizvadot Dzejas dienas, gribas vēlēt labu ceļa vēju Pegazam, kas vienmēr atrod ceļu pie tiem, kas grib rakstīt un kam ir ko teikt, jo rakstīt var par visu, arī par neko…

“Es rakstu par neko,
par to, kā uz kāpnēm dzirdami soļi,
par to, kā nočīkst durvis.
Kāds ienāk istabā un skatās man acīs,
Es rakstu par neko.”
            (K.Ozoliņa)

Lietotāju raksti