„E - prasmju nedēļa” 1

Alūksnes novada pašvaldība, iesaistoties „E – prasmju nedēļas” aktivitātēs, organizē pasākumus Alūksnes pilsētas bibliotēkā un semināru par elektronisko deklarāciju iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā.

E – prasmju nedēļas mērķis ir ieinteresēt iedzīvotājus par e – prasmju apgūšanas un lietošanas iespējām, par valsts sniegto e – pakalpojumu saņemšanas iespējām. E - prasmju nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas tiek organizēta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs no 2. līdz 5. martam. Aicinām arī Alūksnes novada iedzīvotājus piedalīties šajās aktivitātēs.
Seminārs par deklarēšanosE – prasmju nedēļas aktivitāšu rīkošanā iesaistās Alūksnes novada pašvaldība. 4. martā pulksten 10.00 administratīvās ēkas mazajā zālē Dārza ielā 11, Alūksnē, notiks seminārs, kurā Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes nodokļu un muitas administrācijas Alūksnes nodaļas nodokļu maksātāju konsultāciju daļas priekšniece Inga Zālīte stāstīs par deklarāciju elektronisko iesniegšanu jeb elektroniskās deklarēšanās sistēmu (EDS), par deklarācijas iesniegšanu sakarā ar attaisnotajiem izdevumiem, savukārt par amatpersonu deklarācijas iesniegšanu elektroniski informēs VID Vidzemes nodokļu un muitas administrācijas Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļas priekšniece Diāna Bleiere. Šis seminārs būs īpaši noderīgs amatpersonām, kā arī iedzīvotājiem, kam nepieciešams iesniegt deklarācijas.
Aktivitātes Alūksnes bibliotēkāBagātīgs pasākumu klāsts E – prasmju nedēļas laikā notiks Alūksnes pilsētas bibliotēkā. 2. martā no pulksten 10.30 līdz 11.30 interesenti aicināti noskatīties e - prasmju nedēļas atklāšanas preses konferences tiešraides translāciju portālā www.apollo.lv uz lielā ekrāna. Pulksten 14.00 bibliotēkā varēs piedalīties lekcijā - diskusijā par drošību internetā „Vai internetā jūties droši?”, kur būs iespējams uzzināt par draudiem internetā, emocionālo pazemošanu, datoratkarību, tīmekļa etiķeti, pārkāpumiem un atbildību. No pulksten 16.30 līdz 17.00 interesenti aicināti noskatīties tiešraides translācijā www.apollo.lv prezentāciju „Apgūsti e - prasmes kopā ar „Trešo tēva dēlu” Latvijas publiskajās bibliotēkās” , kur būs iespēja uzzināt par publisko bibliotēku attīstības projekta sniegtajām iespējām ikvienam iedzīvotājam savas pašvaldības bibliotēkā. 3. martā no pulksten 11.20 līdz 11.50 interesenti aicināti noskatīties tiešraides translācijā www.apollo.lv  prezentāciju „Bērns dodas datorpasaulē” par e - mācību kursu bērniem interneta tehnoloģiju pamatiemaņu apguvei. No pulksten 13.20 līdz 13.50 savukārt varēs noskatīties tiešraides translācijā www.apollo.lv  prezentāciju „Atver bibliotēku” par e-bibliotēku. Apmeklētājiem, kas to vēlēsies, Alūksnes pilsētas bibliotēkas darbinieki palīdzēs reģistrēties kā E - bibliotēkas lietotājiem. No pulksten 14.40 līdz 15.00 tiešraides translācijā www.apollo.lv varēs skatīties prezentāciju „Informācijpratības apguves pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Pulksten 15.00 apmeklētāji uzzinās par datora un interneta izmantošanas iespējām cilvēkiem ar redzes traucējumiem Alūksnes pilsētas bibliotēkā. Savukārt pulksten 16.00 notiks informācijas stunda „Meklē un atrodi datu bāzēs!”, kur būs iespēja iepazīt Alūksnes un Apes novadu elektronisko kopkatalogu, kā arī tādas datu bāzes kā Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, periodika.lv, Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu bāzes un citas. Visas dienas garumā iedzīvotāji aicināti uz bibliotēku saņemt informāciju par bibliotēkā un internetā pieejamajiem IKT un e-pakalpojumu mācību materiāliem, izmantot IT Barometru, lai noteiktu savu IT zināšanu līmeni.4. martā - „Get - online” dienā Alūksnes pilsētas bibliotēkā notiks atvērto durvju diena. Pulksten 10.00 bibliotēkas apmeklētājiem būs iespēja piedalīties seminārā „SEB bankas piedāvātie e - pakalpojumi” (internetbanka, norēķini u.c.), ko vadīs darbinieks no a/s „SEB banka”. Pulksten 13.00 notiks lekcija „Apgūsti prasmes - iegūsti zināšanas” par interneta piedāvātajām iespējām, kuras varētu būt noderīgas darbā ar bērniem. Iedzīvotāji un bibliotēkas lietotāji varēs reģistrēties „Get - online” dienas reģistrā, uzzināt par Alūksnes pilsētas bibliotēkā piedāvātajiem elektroniskajiem resursiem un pakalpojumiem e - prasmju pilnveidei. 5. martā pulksten 12.00 bibliotēkā notiks informācijas stunda „Izmanto iespējas!”, kur varēs uzzināt par Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektronisko kopkatalogu, Alūksnes pilsētas bibliotēkas grāmatu un citu izdevumu rezervēšanas iespējām internetā.

Komentāri 1

Lietotāju raksti