Eksperts: Pārlieku bieža antibiotiku lietošana apdraud nozīmīgo progresu veselības aprūpē

Antimikrobiālā rezistence, kas rodas no pārlieku biežas antibiotiku lietošanas, apdraud nozīmīgo progresu veselības aprūpē, kas mūsdienās sasniegts, šodien konferencē "Kopā pret antimikrobiālo rezistenci" sacīja Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģionālā biroja eksperts Danilo Lo Fo Vongs.

Viņš uzsvēra, ka pasaulē arvien palielinās tādu gadījumu skaits, kad antimikrobiālās rezistences dēļ nav iespējams ārstēt cilvēkus un dzīvniekus. Šāda situācija nopietni kaitē progresam veselības aprūpes jomā, kā arī atstāj būtisku ietekmi uz valstīm finansiālā ziņā.

Vongs skaidroja, ka Latvija nav sliktā situācija, tomēr valsts nav izolēta sala, un tās iedzīvotājus būtiski ietekmē citās valstīs notiekošais. Antimikrobiālās rezistences samazināšanā nozīmīga ir solidaritāte starp valstīm, veidojot koordinētu problēmu risināšanu.

Pēc Vonga paustā, trīs no desmit nāvēm varētu tikt novērstas, ja tiktu mazgātas rokas un būtiski samazināts antibiotiku lietošanas apmērs. Šī iemesla dēļ viņš aicināja Latviju turpināt darbu un rūpēties par antibiotiku lietošanas samazināšanu arī turpmāk.

PVO pārstāvniecības Latvijā vadītāja Aiga Rūrāne uzsvēra, ka antimikrobiālā rezistence ir plaši atzīta kā viena no 21.gadsimta lielākajiem apdraudējumiem veselībai un pārtikai.

Rūrāne norādīja, ka rezistences mazināšana prasa kompleksus risinājumus gan globālā, gan nacionālā līmenī, turklāt īpaši svarīga šīs problēmas risināšanā ir starpnozaru sadarbība un sabiedrības informēšana.

Pēc Rūrānes paustā, 60% no slimībām rodas no dzīvniekiem, tāpēc, lai apturētu slimību izplatīšanos, svarīgi, ka veterinārie mediķi un cilvēku ārsti strādā kopā, jo abi šie segmenti kopā veido vienu veselību.

Kā ziņots, lai kopīgi runātu par aktuālākajiem jautājumiem, kas saistīti ar antimikrobiālās rezistences izplatību Latvijā, un vienotos par kopēju un koordinētu rīcību situācijas uzlabošanai, kā arī apmainītos ar informāciju un zināšanām, Veselības ministrija un Zemkopības ministrija ar PVO Eiropas Reģionālā biroja atbalstu rīko starptautisku starpsektoru konferenci "Kopā pret antimikrobiālo rezistenci", kas veltīta Pasaules Antibiotiku informācijas nedēļai un Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plānam "Viena veselība" 2019.-2023.gadam.

Konferences mērķis ir veicināt vienotu izpratni, veidot dialogu un stiprināt starpsektoru sadarbību cīņā pret antimikrobiālo rezistenci, ņemot vērā līdzšinējo Latvijas un starptautisko pieredzi.

Lietotāju raksti