Februāra jubilāru balle kopā ar Jaunlaicenes muzeja vadītāju Sandru Jankovsku

Es ņemu debess gabaliņu zilu

Un pielieku tam sniegpulksteni kāt,

Vēl pūpolus un smaržu pilno silu,

To visu vēlos tev es uzdāvināt.

Ar šīm pavasarīgajām dzejas rindām centra darbiniece Santa Loseva atklāja jubilāru balli. Šajā mēnesī tie ir pieci: Jevgēņija Ušakova (70), Vija Grūbe (74), Silvija Rāte (88), Antoņina Naklonova (82) un Ausma Dobelniece (90).


S.Loseva atgādināja klātesošajiem par pasākumiem, kuri jau bija šajā mēnesī (Sveču diena, prāta spēles, Valentīndiena, Ingūnas Dovgānes deju grupa ,,Dejo savam priekam’’), bet šodien jubilāru ballē piedalās Jaunlaicenes muzeja vadītāja Sandra Jankovska.


Doma, ka vadītāju vajag uzaicināt ciemos uz aprūpes centru radās jau rudenī, kad daļa no centra klientiem un darbiniekiem bija ekskursijā uz Jaunlaicenes muzeju.


Vadītāja iepazīstināja ar Jaunlaicenes muižas kultūrvēsturisko mantojumu. Materiāli vākti vairāku gadu garumā, turpina vākt vēl tagad. Viņa atzina, ka malēniešu izloksne iet mazumā. Tāpēc Sandra ar prieku ieklausījās alūksnietes Asjas Augstkalnes (iemītnieka Imanta Ķeseļa tuvs cilvēks un ciemiņš) divas anekdotes, kuras tika izstāstītas īstajā malēniešu izloksnē. S.Jankovska aicināja katru padomāt atcerēties kādu interesantu vārdu malēniešu mēlē.


Viņa arī pati piedāvāja malēniešu vārdus, kuriem pretī bija tradicionālajā latviešu valodā vārdi un bija jāsaliek pareizi. Jāsaka, ka tas bija visai grūts un interesants vingrinājums. Kopīgi strādājot, uzzinājām, ka vanga ir trauka rokturis, uzpara - pirts slota, slaists - lumsts, jēla gaļa - zaļa gaļa, laupa- mizo kartupeļus, vataga- liels bars.


Pēc malēniski dziedātām dziesmām norunājām, ka Sandra atbrauks atkal, jo iemītnieku vidū ir cilvēki, kuriem ir bagāts vārdu krājums un lieliski papildinās muzeja fondu. Pirms došanās projām muzeja vadītāja uzdāvināja centra direktorei Rasmai Muceniecei simbolisku gaismas maisiņu, lai gaisma pie mums nāk ar maisiem!


Balle vēl turpinājās ar Ilzi Briediņu (klavieres), Aivaru Tarasu (akordeons) un ar Eltu Melni (cītars). Skanīgās dziesmas dziedāja vietējais sieviešu ansamblis ,,Savējie’’, protams, ka neiztika arī bez kāda danča.


Mēnesi noslēgs luterāņu dievkalpojums, bet pa vidu apciemos arī katras konfesijas mācītāji, kā jau tas pienākas gavēņa laikā.


Lietotāju raksti