Gada nogale sociālās aprūpes centrā "Alūksne"

Kā parasti gada nogale aprūpes centrā „Alūksne’’ sākās ar telpu rotāšanu, jubilāru balli, kurā bez dziesmām, anekdotēm, dančiem bija arī pašu iestudēts skečs ,,Zīlniece’’.

18.decembrī ar ļoti skaistu Ziemassvētku koncertu, kurš izveda cauri visam Ziemassvētku stāstam par Kristus bērniņa piedzimšanu, viesojās mūsu draugi vairāku gadu garumā senioru koris „Brūklenājs’’ ar savu jauko diriģenti Sarmīti Brīdaku-Eliasi. Viņa ne tikai diriģēja, bet pirms katras dziesmas nolasīja attiecīgu tekstu no Bībeles. Tā kopā mēs noklausījāmies 11 dziesmas: Brīnišķā nakts, Tā kā sauli, Ave Maria, Kad ēnas top garas, Veltījums Ziemassvētku naktī, Glorija, Ziemassvētkos, Ceļš uz Betlēmi, Debesis, Klusa nakts, svēta nakts un Priecīgus Ziemassvētkus.

Bet 19.decembrī no Rezakas mežiem tika atvesta rudens pusē nolūkotā Ziemassvētkiem domātā eglīte. Par tādu kā nerakstītu likumu ir pieņemts, ka katru gadu, kāds no aktīvākajiem klientiem izvēlas eglītei rotājumus, šogad to uzņēmās Veneranda Toma, palīgos nāca centra darbiniece Agra Andersone ar saviem čaklajiem palīgiem Līvu un Lauri no Alūksnes novada vidusskolas un trešās klases skolnieci no Ogres.


Tad jau arī klāt 23.decembris, kad pie svētku eglītes Ziemassvētku vecītis ar savu komandu - Rūķi, nākamā gada „saimnieci’’ kazu un zaķēnu aicināja klientus. Protams, ar lielu maisu saldumiem, jo dzīvē saldumu nekad nav par daudz. Taču tos tāpat nedeva, vajadzēja nopelnīt ar dzejoli, dziesmu, ja ne citādi tad ar Kazas sagatavotajām mīklām vai dejošanu. Jautrība sita augstu vilni – to vēl papildināja viesi no Alūksnes novada domes - Aivars Fomins un Jānis Sadovņikovs. Viņi bija atveduši lielu svētku kliņģeri un galvenais vairāku gadu garumā iedibinātu tradīciju - pie svētku eglītes pasniegt dāvanā abonentu vairākiem iecienītiem preses izdevumiem, kurus paši nevarētu atļauties pasūtīt. Taču arī viņiem Ziemassvētku vecītim vajadzēja noskatīt pantiņu vai minēt Kazas uzdoto mīklu par saldumiem. Te bija visi vienādi.


Pēc vairākus stundu līksmošanas, kur liels nopelns bija arī mūsu muzikālās daļas vadītājai Ilzei Briediņai, Ziemassvētku vecītis ar savu komandu, kurai pievienojās arī centra direktore, apciemoja tos iemītniekus, kuri vecuma nespēka vai slimības dēļ netika uz zāli. Visiem tika no svētku kliņģera, saldumu paka un labi vēlējumi. Tie, kuri varēja, noskaitīja dzejolīti vai nodziedāja dziesmiņu kopā ar radošo komandu. Vakarpusē pie svētku eglītes pulcējās darbinieki, neizpalika arī jau pieminētais Ziemassvētku vecītis ar savu komandu, kurai pievienojās mūsu Ilze Briediņa.


Ārā satumsa, darbu iesāka aprūpētāji, bet zāle tika sagatavota 24.decembra luterāņu draudzes dievkalpojumam, uz kuru pulcējās klienti un darbinieki. Mācītāja Magnusa Bengstona svētrunu papildināja Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes kora ,,Servus’’ dalībnieku dziedātās Ziemassvētku dziesmas, diriģente Sarmīte Brīdaka –Eliase, draudzes diakona Māra Kalna iepriecināja ar dāvanām. Tās tika arī tiem draudzes locekļiem , kuri vairs nespēj pārvietoties, kā arī tiem vientuļajiem, kuriem tuvinieku vairs nav. Arī dziesmas tika dziedātas pie viņiem istabiņās.


Līdz gada beigām vairs tikai pāris dienu, saule jau iet jaunu apli uz pavasari, uz jaunu gaismu, labām domām un labiem darbiem. Paldies visiem, kuri mūs visa gada garumā atbalstīja, apciemoja, paldies visiem labas gribas cilvēkiem! Kopīgi gaidīsim Jauno 2015. gadu!

Lietotāju raksti