Gaujienas komerču fināla panākumi 1

Projektā komerczinības vidusskolēniem „Esi līderis” sadarbībā ar Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju gada lielākie pasākumi ir Līderu diena un divi konkursi. 4.februārī Rīgā notika pirmais konkursa fināls „Mana vērtību piramīda”, kurā ar uzrakstītajiem projektiem piedalīšanos nopelnīja arī Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas 10.klases skolēni: Dace Paiķena, Kristīne Ozoliņa, Inga Vilšķērste un Gatis Ķevans.

Konkursā tika iesūtīti 370 darbi. Žūrija novērtēja 3 veiksmīgākos darbus un to vidū bija Gata Ķevana projekts. Galvenie vērtēšanas kritēriji bija raksturīga  individuālā oriģinalitāte, citādāks skatījums uz lietām, plašs ievads, argumentēti secinājumi, darba noformējums.
 
Konkurss notika biznesa augstskolā „Turība”. Konkursa finālā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku. Dienas programma bija saspringta. Pēc konkursa rīkotāju uzrunas un veiksmīgāko projektu autoru apsveikšanas sākās individuālais darbs – katram bija jāizpilda uzdevumi, kuri nebija viegli, bija jāizmanto  atjautība, loģiskā domāšana, pieredze, precizitāte, acīgums, neatlaidība, radošums un arī intuīcija.

Tālāk skolēniem piedāvāja ekskursiju pa augstskolu, kas deva iespēju labāk iepazīties ar iestādes struktūru, studentu aktivitātēm.

Pēc  pārtraukuma sekoja komandu darbs, kurā pēc Remī de Gurmona citātiem  vajadzēja argumentēti pamatot, vai piekrīt vai nepiekrīt šim apgalvojumam. Komandām bija jāveido arī kolāža un tā jāprezentē.
Pusfinālam tika izvirzīti 17 skolēni. Sīvā cīņā ar daudziem papildjautājumiem finālā izvirzījās 5 finālisti,  to skaitā arī mūsu  Gatis, kurš ieguva 5.vietu. Ieguvēji ir visi konkursa dalībnieki, kurus sveicām skolas līnijā. Paldies konkursa rīkotājiem, paldies azartiskajiem skolēniem! Uz tikšanos otrajā konkursā „Panākumu cilvēks”,  kurš notiks 9.aprīlī.

 

Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas projekta komerczinības vidusskolēniem „Esi līderis”projekta vadītāja, komerczinību skolotāja Ausma Valtere

Komentāri 1

Lietotāju raksti