Gaujienieši – laureāti konkursā „Vēsture ap mums”

2014./2015.m.g. jau četrpadsmito reizi tika izsludināts starptautiskais skolēnu radošo un pētniecisko darbu konkurss ‘’Vēsture ap mums”. Konkursa tēma šajā gadā bija „Pieskāriens vēsturei. Lietas – pagātnes liecinieces”.  Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas 5.klases skolēni Ance Pakalne, Ginters Ķelps, Austris Kalniņš un Jēkabs Kalniņš izvēlējās pētāmo lietu un izveidoja radošus darbus.

Ance Pakalne atrada veļas vāli, ogļu un elektriskos gludekļus savas vecvecmāmiņas Ilgas Kalnītes un vecmāmiņas Iritas Pakalnes mājās. Ance sameklēja informāciju par gludekļiem, intervēja vecmāmiņu Iritu un tēti Intaru, aprakstīja gludekļu fiziskās īpašības, pati izmēģināja „klapēt” veļu ar vāli un gludināt ar ogļu gludekli. Galā Ance izveidoja radošo darbu- plakātu „Gludekļi gadu desmitu laikā”.

Ginteram Ķelpam māja atrodas skaistā vietā Gaujas pļavu ieskauta. Viņu ieinteresēja, kā ar vienkāršo izkapti, kas atradās šķūnītī, agrāk varēja to visu nopļaut. Lai veiktu pētniecisko darbu, Ginters sameklēju fotogrāfijas par siena talkām Gaujienas novada vēstures muzejā un tās analizēja, intervēja savu vecvecmammu Lūciju Miķelsoni, vectēvu Vilni Ķelpu un tēti Agri Ķelpu par viņu prasmēm rīkoties ar izkapti. Tad izveidoja radošu darbu - filmu „Izkapts stāsts”.

Austri Kalniņu ieinteresēja zirga galvas figūra novada vēstures muzejā. Viņš izpētīja to un barona Vulfa staļmeistara – kučiera mājas vēsturi. Rezultātā tapa melnbaltais kučiermājas zīmējums, kā arī Austris atlēja ģipsī samazinātu zirga galvas figūru.

Jēkabs Kalniņš pētīja sava vecvectēva Pētera Kalniņa koka grebtās karotes. Jēkabs noskaidroja, kāds koks ir derīgs karošu grebšanai, kā karotes greba, kur karotes lietoja. Iegūto informāciju un fotogrāfijas ievietoja radošajā darbā plakātā „Mana vecvectēva koka karotes”.

Patiesībā visu konkursantu darbi par lietām bija stāsti arī par cilvēkiem, kas šīs lietas bija lietojuši, glabājuši.

Konkursam tika iesūtīti 123 darbi, kurus veidojuši bija 134 skolēni. Finālam tika izvirzīti 25 darbi.

2015.gada 1.maijā Ance un Ginters aizstāvēja savus darbus konkursa finālā Okupācijas muzejā, kur viņu prezentāciju noklausījās kompetenta un neatkarīga žūrija. Ance un Ginters pārliecinoši uzstājās un atbildēja uz žūrijas jautājumiem.

2015. gada 23. maijā Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē notika konkursa „Vēsture ap mums” noslēguma sarīkojums, kur ieradāmies arī mēs – Ance, Ginters, Austris ar savām ģimenēm un klases audzinātāja - vēstures skolotāja Līga Bukovska.

Svinīgajā ceremonijā konkursa patrons Valsts prezidents Andris Bērziņš apsveica konkursa dalībniekus. Prezidents personīgi pasniedza grāmatas 1.-3. vietu ieguvējiem. Mēs, atbraukušie gaujienieši, priecājāmies par Gintera 3.vietu un Ances 1.vietu. (Tas bija negaidīti – no vienas skolas abiem finālistiem godalgotas vietas!).

Visus klātesošos, arī Valsts prezidentu A.Bērziņu, iepriecināja Ance ar izpildīto dziesmu „”, kuru pie klavierēm pavadīja māmiņa Dagnija. Ance arī pasniedza Valsts prezidentam skaistu neaizmirstuļu pušķi no Gaujienas pļavām.

Tad sekoja finālistu fotografēšanās ar Valsts prezidentu A.Bērziņu Zelta zālē. Pēc tam Ance un Ginters saņēma diplomus par iegūtajām vietām, grāmatas un naudas balvas.

Austris Kalniņš un Jēkabs Kalniņš saņēma atzinības. Austris saņēma speciālu balvu no gleznotāja Jāņa Anmaņa un Jēkabs no - Vēstures skolotāju biedrības. Arī vēstures skolotāja – konsultante saņēma pateicībā vērtīgas grāmatas.

Skaistais pasākums beidzās ar Valsts prezidenta uzsauktām svētku pusdienām.

Paldies Ances, Gintera, Austra un Jēkaba ģimenēm, kas palīdzēja tapt konkursa darbiem un par kopā būšanu konkursa noslēguma pasākumā!

Lietotāju raksti