Grozījumi makšķerēšanas noteikumos

Gads iesācies ar daudziem grozījumiem likumdošanā,  tie skāruši arī makšķerniekus. No 1. janvāra stājušies spēkā jauni “Makšķerēšanas noteikumi” (nr. 1498, pieņemti 22.12.2009.). Diemžēl šie grozījumi makšķerniekos gan izraisa vairāk negatīvu emociju nekā pozitīvu, bet tas paliek noteikumu izstrādātāju un likumdevēju ziņā. Nosaukšu būtiskākās izmaiņas šajā jomā.

Makšķernieka kartē vairāk datu
Fiziskajām personām makšķerēšanas laikā klāt jābūt derīgai kartei, kurā norādīts makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods, turklāt līdzi jābūt arī dokumentam, kas ļauj identificēt viņu (jābūt norādītam vārdam, uzvārdam un personas kodam). Vietās, kur ieviesta licencētā makšķerēšana, papildus jābūt licencei. Bez identifikācijas dokumenta makšķerēšanas karte tiek uzskatīta par nederīgu. Arī personām, kurām makšķerēšanas karte nav nepieciešama, copes laikā klāt jābūt personu apliecinošam dokumentam.

Jauns liegums copēt zem ledus
Ieviests jauns liegums par zemledus makšķerēšanu upēs. Tas nosaka — lietojot makšķerēšanas rīkus, nav atļauts izmantot mākslīgo ēsmu, kas abos galos aprīkota ar nekustīgiem āķiem un ar vēl vienu āķi (vai bez āķa) vidū starp tiem, ja makšķerē upēs ledus periodā. Tātad daudzu zemledus makškernieku iecienītais copes veids ar balansieriem upēs ledus periodā ir aizliegts, bet atļauts tikai ezeros. Jāpiebilst, ka uzpludinājumi dažos upes posmos ir daļa no upes, nevis ezers, dīķis utt., līdz ar to makšķerēšana šajās vietās ledus periodā, izmantojot balansierus, ir liegta.

Kad nedrīkst
Vēlos atgādināt, ka vispārējs makšķerēšanas liegums līdakām sākas no 1. marta un turpinās līdz 30. aprīlim, zandartiem — no 16. aprīļa līdz 31. maijam, bet  jaunums noteikumos ir makšķerēšanas liegums salatēm (meža vimbām) no 1. marta līdz 15. maijam. Turklāt lomā atļauts paturēt trīs meža vimbas ar minimālo garumu, sākot no 45 centimetriem.

Detalizēti jaunos Makšķerēšanas noteikumus var izlasīt interneta vietnē www.likumi.lv/doc.php?id=202643.

Lietotāju raksti