Gūt var dodot

Šoreiz devēji bija mazās mālupietes, kuras savas skolotājas Irēnas Andronovas pavadībā 28. maijā iepriecināja sociālās aprūpes centra ,,Alūksne’’ kuplā skaitā sapulcējušos klientus. Līdz šim to darīja Mālupes sieviešu vokālais ansamblis.

Skolotāja pastāstīja, ka dziedošās meitenes darbojas 22 gadus, skolas laikā sāk un turpina lielajā dzīvē. Meitenes vēl mācās, taču dziesmu klāsts bija bagāts un jāuzteic, ka visas tekstus zināja no galvas. Repertuāru papildināja klavierspēle, flauta. Bija arī dziesma ar deju kustībām, kura saucās "Ko meitenes dara, kad vecāku nav mājās". "Mālupīte " dziedāja 11 dziesmiņas ar J.Lūsēna, Z.Liepiņa un I Andranovas mūziku, kā arī latviešu tautasdziesmas I.Andranovas apdarē: "Mātes vārds", "Zibsnī zvaigznes", "Paši skaistākie vārdi", "Gaigaliņa", "Cīruli cīruli", "Aijā", "Ancīt", "Eņģelis", "Ballīte", "Kā pasakā", "Aiz kalniņa dūmi kūpa" un citas (flautas skolotāja Santa Būmane, klavierskolotāja Irēna Andranova).

,,Pipariņu’’ koncertam piedeva divi braši zēni, kuri publikas priekšā uzstājās pirmo reizi, bet balsis skanēja vareni.


Koncerts beidzās ar sociālās aprūpētājas Māras Gorbānes uzaicinājumu rudens pusē atbraukt atkal, jo tikai dodot var gūt.

Lietotāju raksti