Iecietība pret korupciju – cik ilgi klusēsim baidoties?

Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna), kas ir Transparency International Latvijas nodaļa, atzīmējot Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) Starptautisko pretkorupcijas dienu, aicina ikvienu iestāties pret korupciju un prettiesisku rīcību, kas apdraud sabiedrības labklājību, kā arī drošību un turpina, kā tas jau iesākts kopš 2012. gada, sniegt bezmaksas juridisko atbalstu tiem, kas ceļ trauksmi. Transparency International  iedrošina atmaskot prettiesiskās darbībās iesaistītās personas – neklusēt un neatbalstīt iecietību pret korupciju.

48% Latvijas iedzīvotāju būtu gatavi ziņot par korupciju, no tiem 50% anonīmi, bet no tiem, kas neziņotu, to nedarītu tādēļ, ka 61% uzskata, ka tas neko nemainītu, bet 22% baidās no sekām (Transparency International 2013. gada Korupcijas barometra dati).

Delna iedrošina iedzīvotājus, kas ir kļuvuši par prettiesisku darbību upuriem un/ vai lieciniekiem vērsties pie tiesībsargājošajām iestādēm, izmantojot „Korupcijas upura rokasgrāmatā” (turpmāk – Rokasgrāmata) aprakstītās iespējas un padomus, kā arī sazināties ar Delnas Juridiskā atbalsta un interešu aizstāvības centru, lai saņemtu bezmaksas atbalstu savu pilsoņa tiesību aizstāvībai. Atbalstu Delnas darbam var izteikt ziedojot Delnai www.delna.lv/ziedo, lai arī turpmāk varētu tikt nodrošināta bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšana un, lai Delna varētu tupināt savu darbu pie trauksmes cēlēju tiesiskās aizsardzības mehānisma, kā arī atbalstu Delnas darbam var paust daloties ar šo informāciju, piemēram, sociālajos tīklos.

Delnas Juridiskā atbalsta un interešu aizstāvības centrs ir izveidots, lai sabiedrībai palīdzētu celt trauksmi un, lai iestātos par trauksmes cēlēju tiesībām. Atbalsts no Delnas puses ir pieejams ikvienam sabiedrības loceklim, tai skaitā tiek izskatīti anonīmi trauksmes celšanas gadījumi pēc būtības par korupcijas gadījumiem, interešu konfliktiem un labas pārvaldības principu neievērošanu.

Delnas direktors Gundars Jankovs: „Pamanīt prettiesiskas darbības, ziņot par tām tiesībsargājošajām iestādēm ir katra apzinīga pilsoņa pienākums, kā arī tiesības un gadījumā, ja tiesībsargājošās iestādes nerīkojas, neklusēt un ziņot Delnai. Mūsu  pieredze palīdzēt trauksmes cēlējiem ir ievērojama ar to, ka mēs ne tikai palīdzam fiziskām personām, bet arī juridiskām, tostarp medijiem un nevalstiskajām organizācijām, kā arī palīdzam konstatēt vai konkrētais gadījums ir trauksmes celšana. Nepieciešamības gadījumā mēs arī rosinām tādas izmaiņas normatīvajos aktos, kas palīdzētu novērst šādu situāciju atkārtošanos. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir sanācijas tiesiskā regulējuma trūkuma konstatēšana, pateicoties vairākiem trauksmes cēlējiem.”

Delnas Juridiskā atbalsta un interešu aizstāvības centra vadītāja Gita Lazdāne norāda, ka gadā vidēji izskata 50 trauksmes cēlēju iesniegumus. „Delnas sniegtās juridiskās palīdzības apjoms ir tiesisku risinājumu ieteikšana, palīdzība dokumentu sagatavošanā, atsevišķos gadījumos – lietu vešana (dokumentu sagatavošana un pārstāvniecība tiesā). Mēs apzināmies, ka mūsu kapacitāte nav gana liela, tādēļ, lai varētu izskatīt vairāk lietas un sniegt atbilstošu un profesionālu juridisko palīdzību, mēs šobrīd strādājam pie pro-bono juristu tīkla izveides,” Gita Lazdāne.

Kā norāda šogad ar jaunu informāciju papildinātās „Korupcijas upura rokasgrāmatas” autore Iveta Kažoka, Latvijā ir  daudz iespēju ziņot par korupcijas gadījumiem un rīkoties, lai novērstu korupcijas cēloņus, taču pagaidām reti kurš pilsonis šīs iespējas izmanto.  „Rokasgrāmata ir paredzēta aktīviem pilsoņiem, kas grib paši iesaistīties cīņā pret korupciju – piemēram, rokasgrāmata ļauj labāk saprast, kur beidzas neētiska rīcība, slikta pārvaldība, un kur jau var runāt par korupciju krimināltiesiskā izpratnē. Rokasgrāmatā izklāstītas ziņotāju par korupciju  tiesības un pienākumi, sniegti padomi komunikācijā ar pretkorupcijas iestādēm vai medijiem, kā arī atrodami ieteikumi no citiem aktīvistiem, kas paši cīnās par korupcijas cēloņu novēršanu."

Trauksmes cēlēju rokasgrāmata ir pieejama elektroniskā formātā latviešu un krievu valodā Delnas mājas lapā  – www.delna.lv, kā arī rokasgrāmatas drukātās versijas latviešu valodā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas  Bibliotēku konsultatīvā centra starpniecību tiks nosūtītas 400 lielākajām Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām. Pašvaldības un uzņēmumi saņems informāciju elektroniskā formātā.

Alpīnisma instruktors Kristaps Liepiņš norāda, ka ikviens no mums var būt trauksmes cēlējs, gan savā profesionālajā darbībā, gan valstī, saskaroties ar koruptīviem gadījumiem. „Kļūdas alpīnismā, neceļot par tām trauksmi, var maksāt kāpēja dzīvību, arī valstī, akceptējot nepareizu lietu kārtību un nelikumības, mēs riskējam ar valsts labklājību un drošību – vairāku cilvēku dzīvībām,” skaidro Kristaps Liepiņš.

Delna aicina ikvienu būt atbildīgiem un apņemties, ka:

Es nemaksāšu kukuļus;

Es nemeklēšu iespējas kukuļot;

Es kopā ar citiem iestāšos par sabiedrību, kas ir brīva no  korupcijas;

Es celšu trauksmi par korupcijas gadījumiem;

Es atbalstīšu tikai tādus politiķus un amatpersonas, kuras iestājas pret korupciju un rīkojas ētiski, atklāti, godprātīgi.

Pēc Delnas ierosinājuma Ministru prezidente Laimdota Straujuma ir izveidojusi darba grupu, kas strādā pie Trauksmes cēlēju tiesiskās aizsardzības regulējuma izveides un tuvākajā laikā  darba grupa nāks klajā ar pirmajiem rezultātiem. Sīkāku informāciju par darba grupas darbu var saņemt Valsts kancelejā: [email protected].

Lietotāju raksti