Intensīvās attīstības programmas nodrošina pārliecinošu uzņēmuma izaugsmi

Lai paaugstinātu uzņēmumu konkurētspēju un veicinātu to pārliecinošu ilgtermiņa attīstību, visbiežāk nepietiek ar vienas
noteiktas jomas aktivizēšanu. Nepieciešams komplekss izaugsmes plāns, jeb attīstības programma, kas primāri ietver
apmācības, konsultācijas un konkrētu darbību kopumu. Tas viss tikai secīgi un pietiekoši intensīvi realizēts var sasniegt
augstus rezultātus.

Biznesa izglītības centra “Biznesa Akadēmija” veiktās klientu apmierinātības aptaujas liecina, ka 97% biznesa semināru
un kursu apmeklētāji snieguši pozitīvas atsauksmes par apmācībām un to ietekmi uz tālāko uzņēmuma darbību. Taču, lai
sasniegtu vēl labākus rezultātus, nepieciešams papildu atbalsts, kas ļauj semināros gūtās zināšanas uzreiz iedzīvināt
reālā uzņēmuma darbībā

Sadarbībā ar Latvijas Izgudrojumu un inovāciju centru “Latvia Invent” un Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centru
(SDTIC) izveidotas īpašas 3 mēnešu attīstības programmas uzņēmumiem.

Uzņēmumiem pieejamas piecas attīstības programmas. Katra no tām orientēta uz citu biznesa attīstības virzienu:
- Biznesa stratēģija un vadība;

- Inovācijas konkurētspējas stiprināšanai;

- Efektīva pārdošana un tās vadība;

- Radoša mārketinga komunikācija (tirgus izpēte, mārketings, reklāma, PR);

- Personāla vadība un komandas motivācija.

Izvēloties sev interesējošo programmu, uzņēmums saņem sekojošu atbalstu:

1) Uzņēmums izvērtē savu šī brīža situāciju, nosakot vietu tirgū, kā arī izvirzot skaidrus mērķus,
sniedz nepieciešamo papildus informāciju ekspertiem, lai attīstības programmas ietvaros varētu
tikt izstrādāti konkrēti ieteikumi, izzināta situācija un sniegtu nepieciešamo konsultatīvo
atbalstu.

2) Pamatojoties uz vienu no piecām izvēlētajām attīstības programmām, uzņēmuma pārstāvjiem
tiek nodrošināti semināri, kursi un meistarklases – biznesa apmācība, kas attiecas uz izvēlēto
jomu, sniedzot teorētiskas un praktiskas zināšanas. Katras programmas aprakstā ir norādīts
plānoto apmācību profils.

3) Kad apgūtas teorētiskās zināšanas, uzņēmums saņem “Biznesa uzrāviens” ekspertu
konsultācijas, kas palīdz nospraust mērķus un nākotnes uzdevumus, kā arī apzināt visas
uzņēmuma attīstības iespējas, nospraust tālāko rīcības plānu.

4) Konsultāciju rezultātā kopīgi ar uzņēmumu tie sastādīts konkrēts vairāku soļu plāns noteikto
mērķu sasniegšanai trīs mēnešiem. Šajā periodā, kad tiek realizētas konkrētas aktivitātes,
uzņēmumam joprojām pieejamas ekspertu konsultācijas, lai nodrošinātu nepārtrauktu atbalstu
un sasniedzot rezultātus.

Attīstības programma ir kā loģisks turpinājums biznesa semināriem un apmācībām. Zināšanas iegūst vērtību tikai tad,
kad tās ir iespēja realizēt. Tādēļ „Biznesa Akadēmija” izstrādājusi šīs attīstības programmas, kas, nodrošinot atbalstu,
palīdz uzņēmumiem realizēt inovatīvas un vērtīgas idejas, paaugstināt darbinieku kompetenci un produktivitāti,
vienlaikus nodrošinot uzņēmuma konkurētspējas pieaugumu.

Papildus informāciju skatiet: http://www.biznesauzraviens.lv/attistibas-programmas/

Lietotāju raksti