Izlīgums ar banku, kam seko nodokļu maksāšana

Šobrīd par aktualitāti kļuvusi banku piedāvātā vienošanās jeb izlīgums kredītņēmējiem, kas 2 gadu laikā paredz kredīta dzēšanu. Vienošanās tiek slēgtas, nereti neinformējot klientus par tālāko, kas viņus sagaida.

Latvijas kredītņēmēju asociācijas valdes loceklis Jānis Āboliņš skaidro, ka bankas kredītgrūtībās nonākušajiem piedāvā slēgt vienošanos - pārdot nekustamo īpašumu bankas meitas uzņēmumiem, pēc tam aptuveni 2 gadu laikā samaksāt noteiktu daļu (2-7 tūkst. eiro) pēc vienošanās un atlikumu banka dzēš. Kredītņēmēji glābiņa meklējumos izvēlas šo darījumu veikt, tomēr bieži pēc tam piedzīvo nepatīkamu pārsteigumu no valsts - no dzēstās summas kredītņēmējam jāmaksā nodoklis valstij.

„Pirms noslēgt šādu vienošanos, aicinām konsultēties ar Valsts ieņēmumu dienestu, lai noskaidrotu, kāds nodoklis būs jāmaksā pēc tam,” iesaka Jānis Āboliņš. „Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas tie ir 24%, jo atlikusī summa, kas tiek dzēsta ir uzskatāma par dāvinājumu, un gadījumā, ja vērtība pārsniedz 1425 eiro, tiek piemērots nodoklis.”

Situācijā, ja kredīts ir 80 tūkst. eiro, bet īpašums tiek novērtēts un pārdots par 20 tūkst. eiro, atlikušās saistības ir 60 tūkst. eiro. Pēc 2-3 gadus regulāri veiktiem maksājumiem kredītņēmējam tiek dzēsts aptuveni 35-40 tūkst. eiro parāds, tomēr ar to viss nebeidzas. Pēc šī piemēra, kredītņēmējam noslēgumā vēl jāmaksā 8400 – 9600 eiro valstij kā nodoklis par dāvinājumu.

Pēc kredītņēmēju asociācijas rīcībā esošās informācijas visaktīvāk šādus darījumus šobrīd saviem klientiem piedāvā AS „Swedbank”, tai seko AS „SEB banka” un pamazām arī AS „DNB banka”. Izlīgums, galvenokārt, tiek piedāvāts klientiem ar hipotekārā kredīta atmaksas problēmas.


Lietotāju raksti