Izmaiņas Kompensējamo zāļu sarakstā no 1. jūlija

Veselības ekonomikas centrs ir panācis cenu samazinājumu no 2 līdz 51 % Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautajiem 323 medikamentiem. Šī zāļu cenu samazinājuma prognozējamais ietaupījums 2010. gadā vērtējams ap 1,2 miljoniem latu, kas sniegs iespēju zāles saņemt plašākam pacientu lokam. Turklāt Kompensējamo zāļu saraksts no 1. jūlija tiks papildināts vēl ar 90 medikamentiem un 4 ierīcēm, tādējādi palielinot izvēles iespējas ārstiem un pacientiem.

Kopumā Kompensējamo zāļu sarakstā no 1. jūlija būs 1270 medikamenti un 151 medicīniskā ierīce. Visām līdz šim no valsts budžeta apmaksājamajām diagnozēm līdzšinējais valsts kompensācijas apjoms (100%, 75% vai 50%) paliek nemainīgs.

Jāatzīmē, ka trūcīgiem pacientiem un pacientiem, kuru ienākumi ir līdz 120 latiem mēnesī, pilnībā 100%, 75% un 50% kompensācijas gadījumā tiek apmaksāts lētākais līdzvērtīgas efektivitātes medikaments attiecīgajā zāļu grupā. Ja ārsts pacientam ir izrakstījis dārgāku līdzvērtīgas efektivitātes medikamentu, tad starpība starp dārgāko un lētāko zāļu cenu jāpiemaksā pašam pacientam.

Atgādinām, ka medikamentu iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā * ir tiesības pieteikt ikvienam zāļu ražotājam un izplatītājam, norādot arī attiecīgā medikamenta cenu. Veselības ekonomikas centrs izvērtē katra Kompensējamo zāļu sarakstam pieteiktā medikamenta:

1. salīdzinošo efektivitāti. Tiek salīdzināta terapeitiskā efektivitāte ar citu konkrētas diagnozes ārstēšanā izmantoto medikamentu efektivitāti, balstoties uz zinātnisko pētījumu datiem, kā arī vietējām un starptautiskām ārstēšanas vadlīnijām;

2. cenu. Tiek izvērtēta medikamenta cena, salīdzinot ar cenām citās Eiropas Savienības valstīs. Kompensējamo zāļu sarakstā iekļaujamo zāļu cenai jābūt ne augstākai kā trešajai zemākajai starp Eiropas Savienības valstīm un ne augstākai kā Igaunijā un Lietuvā. Turklāt cena tiek salīdzināta ar medikamenta terapeitiskajiem ieguvumiem.

* Zāļu kompensācijas kārtība Latvijā ir izveidota balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 89/105/EEK (par to pasākumu pārskatāmību, kas reglamentē cilvēkiem paredzēto zāļu cenas un to iekļaušanu valstu apdrošināšanas sistēmās). Zāļu kompensācijas kārtību nosaka LR Ministru kabineta noteikumi nr. 899. (31.10.2006.) „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība".

 

Lietotāju raksti