Izstādes Virešu pagasta novadpētniecības istabā

No 3.- 13. martam Virešu pagasta novadpētniecības istabā varēja aplūkot gaujienietes Elgas Rācenes zilonīšu kolekciju - izstādē „Daudz mazu zilonīšu”.  Uz Virešiem zilonīši atceļoja sadarbojoties ar Gaujienas tautas nama vadītāju Laimu. Vis lielāko prieku par kolekciju izrādīja Sikšņu pamatskolas pirmsskolas grupas bērni, vienaldzīgs nepalika ne liels, ne mazs izstādes apmeklētājs.

Kopš atklāšanas, šī bija pirmā tematiskā izstāde, kas notika novadpētniecības istabā, tādas ir plānotas vairākas visa gada garumā. Nākamā izstādē, kas notiks no 23.-27. martam, varēs aplūkot Virešu pagasta rokdarbnieču veikumu cimdu un zeķu  izstādē „Raibu raibie raksti”. Rokdarbnieces tiek aicinātas piedalīties un līdz 20. martam iesniegt savus darbiņus Virešu pagasta padomē izstādes iekārtošanai.

Lietotāju raksti