Jauniešiem iespēja piedalīties Latvijas - Japānas apmaiņas programmā

Japānas valdība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru šogad jau sesto reizi piedāvā Latvijas jauniešiem pieteikties „Starptautiskajā jaunatnes attīstības apmaiņas programmā” starp Latviju un Japānu.

Apmaiņas ietvaros šī gada rudenī 16 jaunieši no Japānas viesosies Latvijā, lai uzzinātu vairāk par mums un 10 jaunieši no Latvijas dosies uz Japānu, lai labāk iepazītu Japānas kultūru. Apmaiņas programmas mērķis ir veidot labāku sapratni un draudzīgas attiecības starp Latvijas un Japānas jauniešiem, tādējādi stiprinot starptautisko sadarbību un dodot iespēju jauniešiem labāk iepazīt un izprast abu valstu kultūru un sabiedrību, kā arī veicināt jauniešu līderību globālā līmenī.

Apmaiņas programmā var pieteikties jaunieši ar labām angļu valodas zināšanām vecumā no 18 līdz 30 gadiem*, kas šobrīd aktīvi darbojas kādā jauniešu organizācijā vai veic citas aktivitātes vietējās sabiedrības labā un kuriem ir vēlme nākotnē turpināt sadarbību ar Japānu dažādās jomās.

Japānas jauniešu grupa viesosies Latvijā no 5. līdz 22. septembrim, kopā ar Latvijas jauniešiem apmeklējot dažādas organizācijas, valsts un pašvaldības iestādes, piedaloties diskusijās un iepazīstot Latvijas kultūru un vēsturi. Savukārt Latvijas jauniešu grupa pieredzes apmaiņas braucienā uz Japānu dosies no 22. septembra līdz  7.oktobrim, kur kopā ar Japānas dalībniekiem piedalīsies dažādos jaunatnes pasākumos, tai skaitā starptautiskā jaunatnes konferencē un diskusiju forumā, kā arī apmeklēs dažādas vietas, institūcijas un iepazīsies ar Japānas kultūru un tradīcijām. 

Visas ar dalību saistītās izmaksas, tai skaitā ceļa izmaksas uz/no Japānas, dalībniekiem no Latvijas segs Japānas valdība.

Lai pieteiktos dalībai programmā, interesentiem jāaizpilda pieteikuma anketa un jāuzraksta eseja angļu valodā par tēmu „Ideas and experience that I could bring back from Japan and share with my community”. Pieteikuma anketa, eseja un CV jānosūta uz e-pastu japana[at]jaunatne.gov.lv līdz 2015. gada 1. jūnija plkst. 13:00 (pēc Latvijas laika). 

*Dzimšanas datums no 1984.gada 2.aprīļa līdz 1997.gada 01.aprīlim. 

Ar konkursa nolikumu un pieteikuma anketu aicinām iepazīties šeit:

http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jauniesiem-iespeja-piedalities-latvijas-japanas-apmainas-programma

Lietotāju raksti