Jūlija pilnbriedā

Aprūpes centrā ,,Alūksne’’  notika vairākas aktivitātes. Vispirms jūlija sākumā bija jubilāru balle, kurā godinājām jūlijā dzimušos.
Tie bija - Jevdokija Dobrova, Imants Sabulis, Līvija Kraukle, Valentīna Zaručinska, Artūrs Ozoliņš un Elvīra Brilte.

Slimības un vecuma nespēka dēļ pie jubilāru galda varēja sēdēt tikai divi mēneša jubilāri - Līvija Kraukle un Imants Sabulis. Pārējie tika sveikti istabiņās.

26.jūlijs ir saimnieku un saimnieču diena un Annas diena. Tā kā mums ir trīs šī varda īpašnieces - Anna Apenīte, Anna Sāre un Anna Rikentāle -, tad viņām par godu tika veltīts dzejolis ANNAI.

                                  Kad jūlijs ir pilnbriedā savā

Un dārzeņus grozā vāc
Nāk Anna no aizmūžu laikiem
Un sveicienus visiem māj.

Anna - praviete senā,
Anna - nes saimnieces godu
Ar Annu aizsākas burtiņš,
ko ābecē pirmo lasām.

Anna ar jūlija sauli
Druvām briedumu sviež,
Anna no mūžseniem laikiem
Mājai svētību vieš.

Taču vislielākās aktivitātes ir dārza, siltumnīcas uzraudzīšana, ogu lasīšana un tīrīšana. Pa vidu arī atpūta, katrs izvēlas to, ko var un prot, lai kopīgi ietu tālāk.

Lietotāju raksti