Kāds būs 2010.gads?

Valda Zeltiņa, Alūksnes novada pašvaldības plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja:
Gads būsdarbīgs un ražens
Sanita Eglīte, Alūksnes novada pašvaldības kultūras un sporta nodaļas vadītāja:
Dosies un dziesmuun deju svētkiem
Astrīda Harju, Apes novada domes priekšsēdētāja:
Prognozēgrūtu gadu

Valda Zeltiņa, Alūksnes novada pašvaldības plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja:
-Ir lietas un projekti par kuriem ir skaidrība un tie tiks realizēti, bet ir arī problēmas, kurām risinājumu vēl meklēsim. Visa gada garumā strādāsim pie attīstības programmas izstrādes tuvākajiem gadiem. Nepārprotami šogad jābeidz aizsāktie projekti, jānodod ekspluatācijā stadionu pilssalā un jāpabeidz renovācija mākslas skolas ēkai. Tāpat arī tiks uzsākts darbs pie  Alūksnes Jaunās pils kompleksa renovācijas.

Startēsim projektu konkursā programmā “Latvija – Igaunija – Krievija”. Esam tikušies ar iespējamajiem sadarbības partneriem. Tāpat ir iespēja piedalīties “Latvijas – Igaunijas” pārrobežu sadarbības programmā. Šī programmā vairāk ir paredzēta apmaiņas programmām, semināriem vai nometnēm.

Startēsim projektu konkursā energoefektivitātes paaugstināšanai pašvaldību ēkās. Esam paredzējuši iesniegt projekta pieteikumus Alūksnes vidusskolai, E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai, Alūksnes pansionātam un bērnudārzam “Mazputniņš” Malienas pagastā. Kā viena no prioritātēm būs ūdenssaimniecības sakārtošana pagastos. No pagastu pārvaldēm esam saņēmuši informāciju ar nepieciešamībām, vēlmēm un nākotnes  skatījumu pagastā. Pašlaik tiek pabeigts darbs pie informācijas apkopošanas. Izkristalizēsies aktuālākās problēmas un tad arī plānosim, kā turpināt attīstību novadā un katrā pagastā. Vēlmju, tāpat kā nepieciešamību, ir daudz. Gribētos sakārtot pilsētas ielas un tautas namu,  jārisina mūzikas skolas telpu problēma, tātad jāmeklē iespējas ES struktūrfondu finansējuma piesaistei.  

Sanita Eglīte, Alūksnes novada pašvaldības kultūras un sporta nodaļas vadītāja:

-Kultūras dzīve novadā kūsāt kūsās. Svarīgākais šogad visā valstī – Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Tuvākajā laikā arī sāksies skates. Skates drīz sāksies arī pieaugušo kolektīviem, jo esam uzaicināti kā viesi Latgales dziesmu svētkos Daugavpilī, savukārt vidējās paaudzes dejotāji gatavojas savam lielākajam sadancim Valmierā. Arī teātri gatavojas reģionālajai skatei. Neplānojam rīkot novadā deju vai dziesmu svētku, visticamākais, piedalīsimies citu novadu rīkotajos. Vienīgi jauniešiem maija baigās ieplānoti vietējie deju un dziesmu svētki. Vasarā Alūksnē norisināsies divi nozīmīgi sporta notikumu – starptautiskās orientēšanās sacensības “Kāpa 2010” un Eiropas un Latvijas čempionāts ūdens motosportā. Protams, kā ierasts būs daudz un dažādu vasaras pasākumi gan Pilssalas estrādē, gan pagastos. Neizpaliks arī Alūksnes pilsētas jubileja kopā ar ģimnāzijas simtgades jubileju un Ādolfa Liepaskalna atceri un lielu soļošanas pasākumu. Katrai novada kultūras iestādei ir savs pasākumu plāns, pasākumu būs daudz, saspringtākais būs jūlijs. Šobrīd nav zināms precīzs finansējums pasākumiem, bet tradicionālie pasākumi tomēr jāmēģina noturēt. Var nenotikt kāda ballīte, bet prioritātei ir jābūt kolektīviem, tradīcijām un nemateriālajam kultūras mantojumam.

Astrīda Harju, Apes novada domes priekšsēdētāja:

-Esam tikai nedaudz ieskicējuši šāgada plānu, tomēr ir jau skaidra pārliecība par gada nozīmīgajiem notikumiem. Kultūras jomā svarīgākie pasākumi būs Vītoldienas un arī koru saieti Gaujienā, Apē gada svarīgākais pasākums būs pilsētas svētki un mazās puķu dienas. Jūlijā notiks floristikas nometne. Reizi ceturksnī rīkosim vietējo mājražotāju tirdziņus, tuvākais būs Lieldienās. Visā novadā turpināsies jau iesāktie projekti, kuru Apē ir divpadsmit, kas ir salīdzinoši daudz. No jauna plānojam uzsākt ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus Trapenē, Apē un Gaujienā, turpretim Virešos šī problēma nav aktuāla. Ar Lauku atbalsta dienesta finansējumu ceram Apē rekonstruēt lauku ceļus, Trapenē - apgaismojumu, Gaujienā - atjaunot un uzlabot estrādi. Gribētos arī nosiltināt skolu ēkas Gaujienā un Apē, bet šobrīd nezinām, kāds finansējums varētu tikt piesaistīs. Tūlīt sāksies projekts “Still Active” jeb “Dzīvo aktīvi” iedzīvotājiem, kas ir vecāki par 35 gadiem. Tas būs tā saucamais “mīkstais” projekts, bet tā ir iespēja nodarbināt cilvēkus, dzīvot pozitīvāk un negausties par finansējumu samazinājumu. Gads būs grūts gan finansiāli, gan emocionāli. Jo mazāk naudas, jo mazāk var atļauties, tas atkal atsaucas uz cilvēku algām un sajūtām.

Lietotāju raksti