„Karjeras akadēmija 2008”

Skolas rudens brīvdienās es biju Karjeras akadēmijas nometnē Ikšķilē. Nometnei bija pieteikušies 160 atraktīvi un mērķtiecīgi jaunieši, no kuriem tad arī tika izvēlēti 40 labākie, kuriem bija iespēja brīvdienas pavadīt pavisam savādāk un interesantāk.

Pirmajā dienā – 26. oktobrī – visi sapulcējamies Rīgā pie Latvijas Nacionālās operas, no kurienes tad arī devāmies uz viesu namu „Krauklīši” Ikšķilē. Viesu nams nelikās liels, jo šeit bija jāsadzīvo vairāk kā 40 cilvēkiem, tomēr mēs ātri apradām ar nelielo šaurību un visi jutās ļoti ērti. Nometne tika atklāta ar runu no biedrības „Jauniešu konsultācijas” darbiniecēm – Līgas Gablikas un Daces Ūdres, kuras ar mums pavadīja visas nometnes dienas un noorganizēja interesantu dienas pavadīšanu. Ar mums aktīvi pa nedēļu darbojās arī J. Maulis un A. Kļaviņš, kuri arī strādā biedrībā „Jauniešu konsultācijas”. Šī diena aizgāja aizrautīgi iepazīstot vienam otru un spēlējot dažādas iepazīšanās spēlēs, lai spētu viens otru atcerēties un iegaumēt visu vārdus. Vakarpusē katrs varēja darīt to, kas tuvāk pie sirds – dziedāt karaoki, iet pirtī, kā arī vienkārši izbaudīt vakaru.

Otrajā dienā mēs tikām iepazīstināti ar „Jauniešu konsultācijas” darbu, uzzinājām daudz par Atvērto durvju nedēļu, kas ar ekskursiju palīdzību dod jauniešiem iespēju iepazīt uzņēmumus, kuros varbūt viņi domā strādāt nākotnē. Uzzinājām par jaunā portāla prakse.lv iespējām, tikām iepazīstināti ar žurnālu „Veiksmes Formula”, par kuru bija grupās jāizsaka savs viedoklis. Daudz tika iegūts vērtīgas informācijas par to, kā veidot organizācijas, kā tajās iesaistīties un ko tās katram dod. Vakarpusē mūs iepazīstināja ar J. Dāboliņu, kurš ir biznesa augstskolas Turība students, aktīvi darbojas Students pašpārvaldē. Viņš ir viens no galvenajiem studentu pasākuma „Studentu Paradīze” veidotājiem un organizētājiem. Viņš stāstīja par savu pieredzi šāda liela pasākuma veidošanā, kā arī par to, kā apvienot mācības ar šādiem lieliem projektiem.

Trešajā dienā mūsu nodarbības sākās ar neparastu spēli, kura atklāja, kā vajag darboties kopīgi grupās, uzzinājām cik svarīgi ir vienkārši doties uz priekšu un darīt visu tikmēr, kamēr izdodas. Šajā dienā mums par sevi stāstīja dažādu profesiju cilvēki. Bija pārstāvis no „Grindex” uzņēmuma, cilvēks, kas saistīts ar būvniecību, pārstāve no kino jomas, kā arī biedrības „Jauniešu konsultācijas” vadītājs J. Logins. Šī bija lieliska iespēja ieklausīties šajos cilvēkos, saprast, kā viņi veidojuši savu pieredzi, kur darbojušies un ko uzskata par galveno darbā vai izvēloties studijas. Katrs dalījās savos iespaidos un visi varēja uzdot jautājums par vēl neatklātajiem jautājumiem.

Ceturtajā dienā pie mums bija Nodarbinātības valsts aģentūras Karjeras pakalpojumu speciālistes, kuras deva iespēju aizpildīt testus un uzzināt ko jaunu pašiem par sevi, ko mēs vēlētos darīt nākotnē. Viņas atbildēja arī uz neskaidrajiem jautājumiem, ja nu kādam tādi bija radušies jau agrāk vai radās izpildot šos testus. Šajā dienā tika svinīgi noslēgta arī nometne, kurā skolēniem tika izdoti diplomi par dalību šajā nometnē, kā arī mēs – jaunieši – teicām paldies vadītājiem, kā arī kopīgi dziedājām jaunizveidoto himnu, kas tika uzrakstīta nometnes laikā.

Tomēr šajā nometnē jau darījām arī dažādas citas aktivitātes. Mums bija sava Popiela, teātra uzvedums, istabiņu prezentācijas, grupu darbi, vienkāršas pasēdēšanas, kopīgas sarunas pie pusdiengaldiem, atraktīvas jauniešu spēles, rīta rosmes. Šīs dienas pagāja tiešām ātri. Tomēr visi jaunieši vēl joprojām aktīvi sarakstās un domā jau par nākamo tikšanās reizi. Paldies jāsaka „Jauniešu konsultācijām”, kās ļāva brīvdienas izbaudīt pavisam savādāk.

Lietotāju raksti