Katrai rīcībai ir sekas

“Pēc vasaras brīvības laukos bērni ir izklaidīgi, šķērso ielu kur pagadās, neievēro ne mašīnas, ne luksofora signālus. Ne jau tīšām. Tā vienkārši gadās..”

Fragments no filmas “Bērnības garša” spilgti raksturo situāciju, ar kuru gadu no gada rudens pusē saskaras bērni, vecāki, skolotāji, ikviens iedzīvotājs un satiksmes dalībnieks.


Jaunā mācību gada tuvošanās ievieš korekcijas arī Valsts policijas darbā. Kā jau katru gadu, policijas uzdevums ir ne tikai nodrošināt pastiprinātas dežūras pie izglītības iestādēm pirmajās skolas dienās. Iepriekšējo gadu laikā gūtā pieredze sniegusi pārliecību, ka bērnu izglītošanā un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā lielisku ieguldījumu sniedz nodarbības, kuras piedāvā Valsts policijas darbinieki.


Arī šogad turpināsies mērķtiecīgs darbs izglītības iestādēs, un uz sadarbību tiek aicināti gan pirmsskolu, gan vispārizglītojošo un arodskolu audzēkņi, skolotāji, vecāki. Esam guvuši pārliecību, ka lielāku efektivitāti sniedz kompleksas mācības, kurās iekļauti visi skolas audzēkņi, pēc nodarbībām uzrunājot arī vecākus.


Valmierā iekārtota Vidzemes reģiona pārvaldes mācību klase, kurā sekmīgi tiek vadītas nodarbības pirmsskolas un vispārizglītojošo skolu jaunāko klašu (līdz 6. klasei) audzēkņiem. Šīs klases apmeklējumu, plānojot rudens ekskursijas, var veiksmīgi iekļaut maršrutā. Savukārt pie vidējā posma un vecāko klašu audzēkņiem dosies policijas darbinieki, lai nodarbībās atbilstoši vecumposmiem, izmantojot video un citus uzskates materiālus, ar jauniešiem pārrunātu aktualitātes par drošību uz ielas, mājās, internetā; savstarpējām attiecībām; atkarību izraisošo vielu lietošanu; atbildību.


KatrTā nodarbībā audzēkņu uzmanība tiek vērsta uz atziņu - katrai rīcībai ir sekas! Savu dzīvi tu veido jau šodien un tev ir jāapzinās, ka neapdomīga rīcība šodien var atstāt sekas uz visu turpmāko dzīvi.


PēcTiekoties ar audzēkņiem, policija piedāvā tikties ar vecākiem, lai informētu viņus par tēmām, ar kurām iepazīstināti viņu bērni, un par atbildību, ko vecākiem paredz likums. Nodarbības tēma - Vecāki. Bērns. Atbildība.


Valsts policija aicina izglītības iestāžu vadību jau laikus plānot iespējamo nodarbību laikus un informēt par tiem attiecīgo policijas iecirkņu inspektorus vai zvanīt Vidzemes reģiona Prevencijas grupas darbiniekiem (arī piesakot nodarbības mācību klasē Valmierā) -  64201326, 28653999 (Dace Jukāma), 26670637 (Vineta Kaģe).

Lietotāju raksti