Katram cilvēkam ir tiesības uz tīra ūdens pieejamību

Pasaulē joprojām vairāk nekā diviem miljardiem cilvēku tīrs ūdens nav pieejams ikdienā, turklāt ik gadu palielinās konfliktu skaits tīra ūdens ierobežotās pieejamības dēļ. Tā norādīts Apvienoto Nāciju Organizācijas jaunākajā Pasaules ūdens attīstības ziņojumā “Neatstājot nevienu bez” (Leaving No One Behind), kas atklāts, sagaidot Pasaules ūdens dienu 22. martā.

Ziņojums skaidro, kādas ir cilvēka tiesību uz ūdeni ierobežojošās pazīmes un pēta veidus, kā pārvarēt nevienlīdzību, ko rada šie apstākļi. Piemēram, ir secināts, ka cilvēkiem, kas saskaras ar diskrimināciju vecuma, dzimuma, socioekonomiskā stāvokļa, etniskās, reliģiskās vai valodas identitātes dēļ, ir lielāks risks saskarties ar ierobežotu piekļuvi ūdenim un piemērotiem sanitāriem apstākļiem.

Lai arī dati liecina, ka pasaules līmenī vairāk nekā puse to cilvēku, kas lieto nedrošus un veselībai bīstamus ūdens resursus dzīvo Āfrikā, secināts, ka nozīmīgas atšķirības pastāv pat vienā un tajā pašā valstī, īpaši turīgo un mazturīgo iedzīvotāju vidū. Pilsētu teritorijās iedzīvotāji, kas spiesti dzīvot nelabvēlīgos apstākļos bez tekoša ūdens nodrošinājuma, ir spiesti maksāt par tādas pašas vai pat sliktākas kvalitātes ūdeni, kas iegādāts no ūdens piegādātājiem, no 10 līdz pat 20 reižu vairāk nekā to kaimiņi turīgākās apkaimēs.

Tāpat ar ūdens apgādes šķēršļiem aizvien biežāk sastopas bēgļi, sasniedzot visu laiku augstākos rādītājus. Gadā vidēji 25,3 miljoni cilvēku ir spiesti pārvietoties dabas katastrofu dēļ, kas ir divas reizes augstākās rādītājs, ja salīdzina ar pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem. Turklāt šim rādītājām neizbēgami ir tendence augt klimata pārmaiņu dēļ.

“Skaitļi runā paši par sevi. Ja dabiskās vides degradācija un neilgtspējīga ricība ar pasaules ūdens resursiem turpināsies pašreizējos tempos, līdz 2050. gadam būs apdraudēti līdz pat 45% pasaules iekšzemes kopprodukta un 40% no pasaules graudu ražošanas apjoma. Tādejādi nabadzīgā un atstumtā iedzīvotāju daļa izjutīs vēl izteiktāku jau pastāvošo nevienlīdzību,” uzsver “UN-Water” vadītājs un Starptautiskā lauksaimniecības attīstības fonda prezidents Gilberts F. Houngbo (Gilbert F. Houngbo).

Lai sasniegtu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi par tīru ūdeni un piemērotiem sanitāriem apstākļiem, ir nepieciešama iekļaujoša politika, kas ir vajadzīga arī konfliktu mazināšanai dažādu ūdens lietotāju vidū.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules ūdens attīstības ziņojums ir ikgadēja publikācija, ko koordinē UNESCO Pasaules ūdens pieejamības programma un kas tiek publiskota Pasaules ūdens dienā – 22. martā, ko pasaule atzīmē jau kopš 1993. gada.

Lietotāju raksti