Katram – Eiropas čempionu 1

Rīgā tiek organizēts WPC tā dēvētais Eiropas čempionāts spēka trīscīņā, svaru stieņa spiešanā guļus un svaru stieņa vilkmē. Latvijas Pauerliftinga federācija (LPF) atgādina, ka šāda tipa sacensības un tajās gūtie rezultāti nevar tikt uzskatīti par leģitīmiem un oficiāliem.

Latvijā spēka trīscīņu, pazīstamu arī kā pauerliftings, vada un koordinē Latvijas Pauerliftinga federācija saskaņā ar Latvijas Sporta federāciju padomes izsniegtu atzīšanas apliecību. Saskaņā ar Latvijas likumdošanu tikai Latvijas Pauerliftinga federācijai ir tiesības rīkot Latvijas čempionātus pauerliftingā, bet Latvijā tiek atzīti tikai pasaules čempionāti, kurus rīko Starptautiskā Pauerliftinga federācija (IPF), un tikai Eiropas čempionāti, kurus rīko Eiropas Pauerliftinga federācija (EPF). Visu citu organizāciju rīkotie pasākumi ar šādiem nosaukumiem Latvijā nevar tikt atzīti, un to rīkošanai vai dalībai tajos nevar tikt piešķirts finansējums no valsts vai pašvaldību budžeta. Sporta biedrības „WPC – WPO Latvija” organizētais čempionāts Rīgā nav saskaņots nedz ar Eiropas Pauerliftinga federāciju, nedz Latvijas Pauerliftinga federāciju, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas čempionātu. Tāpat WPC organizētajā čempionātā nevar tikt gūti Eiropas čempionu tituli un laboti oficiālie rekordi.

Lai gan pauerliftinga (spēka trīscīņas) sporta veida pazīmes bija manāmas jau 1920to gadu sākumā, kā atsevišķs sporta veids tas izkristalizējās, un Starptautiskā Pauerliftinga federācija tika dibināta 1972. gadā. 1980to gadu sākumā spēka trīscīņas sportistus sāka pārbaudīt un veikt aizliegto vielu testus. Šie testi tika veikti, ņemot vērā Starptautiskās Olimpiskās komitejas prasības. Kā atbilde uz šiem kontroles mēriem drīz pēc tam dibinājās vairākas citas „pauerliftinga” organizācijas. Viena no tām bija 1986. gadā dibinātā WPC (The World Powerlifting Congress). Šīs „pauerliftinga” organizācijas nedarbojas pēc Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) un Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) prasībām, un sportistiem netiek veikta dopinga kontrole. Tāpat šāda veida organizācijas neatzīst SportAccord, kas darbojas kā vienojošā organizācija, aptverot visas olimpiskās un ne olimpiskās starptautiski atzītās sporta federācijas, tostarp arī Starptautisko Pauerliftinga federāciju.

Starptautiskā Pauerliftinga federācija un tajā esošās dalībvalstu federācijas, t.sk. Latvijas Pauerliftinga federācija, darbojas atbilstoši Pasaules Antidopinga aģentūras programmai un kodeksam. Pasaules antidopinga kodeksa un Pasaules antidopinga programmas mērķi ir „aizsargāt sportista pamattiesības piedalīties sportā, kurā nav dopinga, un tādējādi veicināt sportistu veselību, godīgumu un vienlīdzību pasaulē, kā arī starptautiskā un valsts līmenī nodrošināt saskaņotas, koordinētas un efektīvas antidopinga programmas attiecībā uz dopinga lietošanas gadījumu noteikšanu, to skaita samazināšanu un dopinga lietošanas novēršanu” (http://www.antidopings.lv/). Latvijā oficiālās sacensībās sportistus novēro Antidopinga nodaļas pārstāvji, kuri veic pārbaudes izlases veidā.

Tāpat kā citviet pasaulē arī Latvijā darbojas ne viena vien „pauerliftinga” organizācija (WPC; AWPC; GPC u.c.), kura rīko nesaskaņotas sacensības. Šo sacensību laikā netiek veikta aizliegto vielu pārbaude, un sacensībās var piedalīties un regulāri piedalās pat tie sportisti, kuri reiz ir bijuši diskvalificēti par antidopinga noteikumu pārkāpumu. Bieži vien līdzīgu čempionātu rezultāti, kurus organizē citas „pauerliftinga” organizācijas, tiek uzrādīti pašvaldībās un medijos kā augstvērtīgi sporta sasniegumi un nereti par tiem tiek piešķirti apbalvojumi. Publiskajā telpā parādoties šādai informācijai, tiek kropļota pauerliftinga nozīme, starptautiski atzītie noteikumi un godīgas spēles principi. Šāda tipa sacensības neveicina pauerliftinga attīstību Latvijā, bet gan to kavē, maldinot sabiedrību un radot jucekli par daudzajām pauerliftinga versijām.

Esošās situācijas dēļ ir nepieciešams skaidrot un rast izpratni par atzīto pauerliftinga sporta veidu Latvijā un pasaulē īpaši tiem jauniešiem un interesantiem, kuri vēlas sākt treniņus un izmēģināt spēkus pauerliftinga sacensībās. Esošajiem un potenciālajiem pauerliftinga sportistiem ir jāapzinās sekas, kas draud piedaloties WPC, AWPC, GPC un cita tipa sacensībās. Sportistiem, kuri pēdējā gada laikā ir piedalījušies oficiālās Latvijas Pauerliftinga federācijas sacensībās un tagad izlēmuši startēt neatzītās pauerliftinga sacensībās, var tikt piemērots naudas sods vai diskvalifikācija saskaņā ar Latvijas Pauerliftinga federācijas nolikumiem. Kā arī Latvijas Pauerliftinga federācija, pamatojoties uz savām sporta veida pārstāvniecības tiesībām Latvijā, iespēju robežās centīsies nodrošināt dopinga pārbaudes jebkuros spēka trīscīņas pasākumos, kā arī pēc iespējas vairāk informēt pašvaldības, atbalstītājus un citas iesaistītas personas par šādu pasākumu un tur iegūto medaļu patieso „vērtību”. Ir vērts pārdomāt, kādās sacensībās piedalīties, kas ir to organizatori un vai ir vērts finansiāli atbalstīt un cildināt to sportistu rezultātus un „titulus”, kas iegūti neatzītās sacensībās.

No 5. līdz 14. jūnijam Somijas pilsētā Salo notiek oficiāls un atzīts Pasaules čempionāts spēka trīscīņā bez ekipējuma, kuru organizē Starptautiskā Pauerliftinga federācija un Somijas Pauerliftinga federācija (Finish Powerlifting Federation). Gandrīz 800 sportistu vidū čempionātā piedalās arī Latvijas izlase septiņu atlētu sastāvā. Detalizētāka informācija par šo čempionātu ir pieejama Latvijas Pauerliftinga federācijas mājas lapā http://www.powerliftings.lv/.


Komentāri 1

Lietotāju raksti