Klients jautā – ”Latvenergo” atbild

Jau vairākus gadus par patērēto elektroenerģiju norēķinos savā internetbankā, taču palaikam pa pastu saņemu tukšās “Latvenergo” kvītis. Vai es varu atteikties no šīm kvītīm un kā es to varu visērtāk izdarīt?

- Jā, klientam ir iespēja to izdarīt, un tas pat būtu ļoti vēlams, ja drukātās kvītis neizmantojat. Atteikties no kvītīm ir iespējams, zvanot uz klientu servisa tālruni 80200400, kura operatori jums laipni atbildēs 24 stundas diennaktī, vai nosūtot atteikumu pa e-pastu uz adresi „[email protected]”. E-pastā noteikti jānorāda klienta līguma numurs.

- Manā pilsētā nav ”Latvenergo” klientu apkalpošanas centra. Kur man vērsties ar jautājumiem par veiktajiem maksājumiem? Ir radusies situācija, ka „Latvenergo” atsūtītajā paziņojumā par līdz šim samaksātajiem elektrības maksājumiem parādās paliela starpība ar manis veikto maksājumu uzskaiti. Maksājumus veicu internetbankā. Kā šo situāciju risināt, ar ko sazināties?
- Šādā situācijā iesakām sazināties ar „Latvenergo” klientu servisu vai rakstīt uz minēto e-pastu, uzskaitot veiktos maksājumus.
Tāpat iesakām turpmāk maksājumiem izmantot ”Latvenergo” klientu pašapkalpošanās portālu „e-latvenergo”(„www.e-latvenergo.lv”), kur iespējams ne tikai veikt aktuālos, bet arī apskatīt savus iepriekš veiktos maksājumus. Portālā iespējams arī noskaidrot radušos jautājumus, nosūtot iesniegumu uzņēmumam. Ņemot vērā, ka šajā gadījumā visa maksājumu vēsture elektroniskā veidā ir pieejama ne tikai uzņēmumam, bet arī klientam, tas ievērojami atvieglo iespējamo jautājumu risināšanu.
- Jau ilgāku laika posmu mūsu ģimenē elektroenerģijas patēriņš ir prognozējams. Tādēļ gribēju uzzināt – kā iespējams pieteikties izlīdzinātajam maksājumam, ja manā pilsētā nav klientu apkalpošanas centra.

- Izlīdzinātais maksājums ir „Latvenergo” piedāvāts pakalpojums, kuru izvēloties klients katru mēnesi maksā vienādu fiksētu summu – pamatojoties uz klienta vēsturisko elektroenerģijas patēriņu tiek prognozēts klienta patēriņš nākotnē, un tas tiek vienmērīgi izlīdzināts. Elektroenerģijas izlīdzinātais maksājums notiek automātiski – tātad, lai pakalpojumu noformētu, klientam jāpiesaka arī automātiskā rēķinu apmaksa elektroenerģijas maksājumiem savā bankā.

Automātiskajam izlīdzinātajam maksājumam visērtāk var pieteikties „e-latvenergo.lv”. Taču tiem klientiem, kas to neizmanto, ir iespēja izlīdzinātam maksājumam pieteikties arī, zvanot klientu servisam.

Var doties arī uz savu bankas filiāli un pieteikt automātisko rēķinu apmaksu par elektroenerģijas maksājumiem. Banka savukārt nodos informāciju par jūsu interesi „Latvenergo”, un mēs pieslēgsim jums izlīdzinātā maksājuma pakalpojumu.

Lietotāju raksti