Lāčplēša diena un valsts svētku pasākums aprūpes centrā "Alūksne"

11. novembrī centra iemītnieki pulcējās zālē lai noklausītos Apes pilsētas pūtēju orķestra koncertu veltītu Lāčplēša dienai.

Bet 17. novembrī klienti tika aicināti uz Latvijas Republikas Proklamēšanas Dienai veltīto pasākumu, koncertu sniedza Veclaicenes senioru vokālais ansamblis (koncertmeistare Ilze Briediņa).

Pasākums iesākās ar kopīgi dziedāto ,,Dievs svētī Latviju’’, centra direktores uzrunu, dzeju lasīja centra darbiniece Ilzīte Boroduška.

Pēc tam dalību ņēma ciemiņi - I.Briediņa runāja tekstu no Jāņa Jaunsudrabiņa grāmatas ,,Piemini Latviju’’, kurš mijās ar dziesmām (G.Dovgjallo ,,Kādu birzi cauri?’’ R. Paula ,,Vēju stundā", ,,Tik nevajag stāstīt’,’ V.Kaminskis ,,Dziesma par laimi’’, J. Lūsēna ,, Draugs, kur laimīgs esi bijis?’’, J. Rijnieka teksts un mūzika ,,Veclaicene’’.


Pēc tam sekoja kopējās dziesmas, kur dziedāja līdzi ne tikai mūsu vietējais ansamblītis, bet arī zālē sēdošie. Te tika dziedāts R.Paula ,,Svētvakars’’, ,,Šeit ir Latvija’’, U. Stabulnieka ,,Tik un tā’’ un latviešu tautasdziesma ,, Šai zemei vajag lietu’’.


Gan vienā, gan otrā koncertā klausītāji negribēja šķirties un pateicās ciemiņiem par jaukajiem mirkļiem.


Daudz laimes Latvijas 97. dzimšanas dienā!

Lietotāju raksti